Zobrazit menu

Sportovní akce a soutěže

Vztah sportu a umění se traduje již od dob antiky, kdy požadavek dokonalosti a harmonie se hodnotil při soutěžích v tělesných cvičeních a uměleckých disciplínách. Sport vstupuje do školského systému předmětem tělesná výchova, který pro naši mládež představuje součást povinností, avšak kromě toho se sport uplatňuje i v mimoškolní činnosti již s konkrétní motivací, sledující přípravu k výkonnostnímu růstu a k prezentaci výkonů v soutěžích.