Zobrazit menu

Veřejné zakázky

veřejné zakázky jsou pouze na profilu zadavatele:
Historické zakázky, (před využitím profilu zadavatele):
Veřejná zakázka
Dokumentace ZŘ
Výsledek ZŘ
VZ - 664/2017

"Virtuální svařování"

Informace k této veřejné zakázce naleznete na profilu zadavatele pod přímým odkazem P17V00129121.

Výzva k podání nabídky

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - Čestné prohlášení, základní způsobilost

Příloha č.3 - Čestné prohlášení, neexistence nedoplatků

 
VZ - 191/2016

"SŠT Most, oprava interiérů na domově mládeže s.o. 101, sekce B"

Výzva k podání nabídky

Vzor krycího listu nab.

Vzor krátkého ČP dle §53

Výkaz výměr

4.NP - Seznam prací a dodávek

4.NP - schéma

 
VZ - 189/2016

"SŠT Most, oprava podlahové krytiny v parketové hale (tělocvičně) s.o. 211"

  Altryss s.r.o., IČO: 63148226 

„Výzva včetně příloh je zveřejněna na stránkách MŠMT“ 

(http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky)

   

VZ - 386/2015  "SŠT Most, vybavení domova mládeže"

   

VZ - 102/2015 "SŠT Most, stavební úpravy interiérů domova mládeže"

   

VZ - 726/2014 "Dodávka úklidových a hygienických potřeb pro rok 2015"

 

Makart s.r.o., IČ: 25480286

VZ - 725/2014 "Dodávka kancelářských potřeb pro rok 2015"

 

Kantep s.r.o., IČ: 28698240

VZ - 598/2014 "SŠT Most, Oddělení objeků-administrativní budovy a současných dílen“ do 30.10.2014 10:00 hod

 

KOMERČNÍ STAVBY s.r.o., IČ:27348148

VZ - 156-21/2014 „Ověření účetní závěrky za rok 2014“ do 24.10.2014 10:00 hod

 

AUDIT DANĚ CZ s.r.o., IČ: 28416821

 Oznámení o odprodeji nepotřebného majetku - "zemědělský kolový traktor" 

 

VZ - 484/2014 „SŠT Most, Oddělení objeků - administrativní budovy a současných dílen“ do 26.9.2014 10:00 hod - ZRUŠENO

   
 

VZ - 315/2014 „Realizace energeticky úsporných opatření objektů SŠT v Mostě - Koordinátor BOZP “ do 26.6.2014 10:00 hod

 

GLOBAL-PRO s.r.o., IČ: 27307913

 

VZ - 314/2014 „Realizace energeticky úsporných opatření objektů SŠT v Mostě TDI“ do 26.6.2014 10:00 hod

 

CHEMINVEST s.r.o., IČ 63148064

 

VZ - 4/2014 „Realizace energeticky úsporných opatření objektů SŠT v Mostě“ do 12. 5. 2014

 

Veřejná zakázka je uveřejněna na profilu zadavatele: Vyhledat ji můžete zde: Odkaz zadavatele Pod ID: P14V00020892

VZ - 76/2014 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě - dodávky nábytku“ do 28. 3. 2014 do 09:00 hod

   

VZ - 75/2014 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě - dodávky moderních technologií do výuky odborných předmětů“ do 28. 3. 2014 do 11:00 hod

   

VZ - 123/2014 „Nákup tiskových multifunkčních zařízení“ od 04.03.2014 do 14.03.2014 13:00 (jedná se o nákup nových tiskových multifunkčních zařízení.)  

 

JANUS spol. s r.o., IČ:40764281

VZ - 95/2014„Nákup tiskových multifunkčních zařízení“ do 26.02.2014 13:00 - ZRUŠENO

 

VZ - 66/2014 „Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov“ od 13.2.2014 do 21.02.2014 10:00

 

Ing. Jan Klícha, IČ:10342311

VZ - 55/2014 „Pronájem tiskových a servisní a materiálová služba na tisková zařízení“ do 24.2.2014 13:00 - ZRUŠENO

 

VZ - 4/2014 „Realizace energeticky úsporných opatření objektů SŠT v Mostě“ datum zahájení zadávacího řízení 25.02.2014 dokončení stavebních prací 30.06.2015

 

VZ - 539/2013 „Dodávka spotřebního materiálu pro tisk“ od 07.01.2014 do 15.01.2014, 10:00 h - ZRUŠENO

 

VZ - 648/2013 „Dodávka mycích a čisticích prostředků“ do 11.12.2013, 10:00 h

 

MAKART s.r.o.

 

VZ - 647/2013 „Dodávka kancelářského zboží a papírenských potřeb pro rok 2014“ do 11.12.2013, 10:00 h

 

PASS-DC s.r.o.

 

VZ - 11/2013 "Poskytnutí služby - praní prádla" do 15.11.2013, 12:00 h

 

Prádelna Teplice v.o.s.

 

VZ - 540/2013 „Dodávka mycích a čisticích prostředků“ do 14.11.2013, 13:00 h - ZRUŠENO

 
 

VZ - 538/2013 „Dodávka kancelářského zboží a papírenských potřeb pro rok 2014“ do 14.11.2013, 13:00 h - ZRUŠENO

 
 

VZ - 434/2013 „Odstranění havarijního stavu ploché střechy zatékáním do SO č. 8 v areálu SŠT Most“ do 17.10.2013, 13:00 h - ZRUŠENO

 
 

VZ - 308/2013 Zajištění výuky a výcviku žáků v řízení motorových vozidel“ do 23.08.2013, 13:00 h

 
 

VZ - 216/2013 „Odstranění havarijního stavu ploché střechy zatékáním do SO č. 8 v areálu SŠT Most“ do 19.08.2013, 13:00 h - ZRUŠENO

 

VZ - 234/2013 "Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov" do 31.08.2013 - ZRUŠENO

 
 

VZ - 83/2013„Zpracování energetického auditu, energetického posudku a projektové dokumentace na zateplení budov teoretického vyučování a domova mládeže v areálu SŠT Most dle podmínek Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3.2 a Nová zelená úsporám“ do 08.04.2013, 11:00 h

 
 

VZ - 10/2013 do 26.02.2013, 13:00 h

 
 

VZ - 290/2012 do 24.07.2012, 12:00 h

 
 

VZ - 252/2012 do 02.07.2012, 13:00 h

 
 

VZ - 150/2012 do 11.04.2012, 12:00 h

 
 

VZ - 149/2012 do 11.04.2012, 12:00 h