Zobrazit menu

VÍTEJTE

Vítejte

Zde se dovíte vždy aktuální informace a změny týkající se školy, studia, přijímacích řízení apod. Novinky školy jsou zde pod textem a novinky jednotlivých oborů, naleznete vždy na stránce konkrétního oboru.

DŮLEŽITÉ!!!

Varování:

Anonym hrozí útokem na školky, základní i střední školy. Policie přijala opatření a po pachateli pátrá Policie ČR se intenzivně zabývá anonymní výhružkou o připravovaném útoku na mateřské, základní i střední školy na území celé České republiky, která nebyla nijak blíže specifikována. Policie po autorovi výhružky pátrá. Město Most přijalo v součinnosti s ředitelstvím Policie ČR Most a Městskou policií v Mostě preventivní bezpečnostní opatření a zvýšen byl též dohled kontroly u školských zařízení. Vyrozuměni byli všichni ředitelé škol na Mostecku.

Informace k provozu školy od pondělí 24. 5. 2021:

V pondělí 24. 5. a v úterý 25. 5. bude pro žáky volno ŘSŠT z důvodu konání maturitních didaktických testů. Ve středu 26. 5. bude zkrácená výuka do 12. 35 hod. Ve čtvrtek 27. 5. a v pátek 28. 5. bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Informace k provozu školy od pondělí 17. 5. 2021:

Dle pokynů MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021“ a „Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021“ pokračuje teoretická výuka pro žáky denní a dálkové/kombinované formy vzdělávání v období od 10. 5. 2021 formou distanční online výuky. Praktická výuka bude realizována prezenční formou ve škole a na odborných pracovištích dle upraveného rozvrhu.

Nadále je povoleno:

  • skupinové konzultace pro žáky závěrečných ročníků,
  • individuální konzultace žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání,
  • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
  • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle mimořádného opatření.

Při jakékoliv aktivitě či přítomnosti žáků, studentů, učitelů a dalších osob ve škole je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu „Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s COVID-19„, „Manuál k testování ve školách„, „Mimořádné opatření k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeníchve znění mimořádného opatření ze dne 12. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 22. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 30. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 7. 5. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 10. 5. 2021„. 

Žádáme žáky a studenty, aby průběžně sledovali aktuální rozvrhy v suplování a informace v třídních e-mailech.

Ing. Radmila Krastenicsová

ředitelka školy

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 26. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNí

Izolační místnost se samostatným WC pro nezletilé žáky:

S platností od 22. 3. 2021 vybavená izolační místnost (č. 349) se samostatným WC (č. 354)

V současné také době probíhá v celé škole kompletní rekonstrukce toalet, a proto žádáme o zvýšenou pozornost při pohybu po budově a o shovívavost. V tomto školním roce nebude vyžadováno přezouvání žáků.

Dodatek k příjmacímu řízení pro rok 2021-2022

V souvislosti s posunem konání jednotné přijímací zkoušky se upravuje i termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení nejdříve na 19. května – nejpozději na 21. května 2021. V náhradním termínu budou výsledky zveřejněny nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Uvedený termín platí pro všechny obory středního vzdělávání.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2 – 4 června 2021. V náhradním termínu to je 28. – 30. června 2021.

Informace pro školní rok 2021-2022
INFORMAČNÍ video oborů SŠT MOST
Informační leták pro školní rok 2021-2022
Organizace školního roku 2020-2021

Dny otevřených dveří:

-

Ředitelská volna:

-

Třídní schůzky:

-

NOVINKY

Pracovní místo Frézaře

...

Více

Informace pro maturanty

Přírodovědecká fakulta ...

Více

Ekluzivní nabídka pronájmu školní kantýny

Hledáme provozovatele školní ...

Více

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Soubory je možno stáhnout pod ...

Více

Informace pro rodiče a žáky BP 1A, B, C a VSE 1

Ing. Markéta ...

Více

MZ a ZZ 2020/2021 - termíny

Více informací naleznete přímo v menu Studium -> Mat. zk. nebo Záv. ...

Více

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

vedení ...

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – II. kolo

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

VAROVÁNÍ: Anonym hrozí útokem

Vedení ...

Více

Informace k provozu školy od pondělí 24. 5. 2021:

Vedení ...

Více

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Soubory je možno stáhnout pod ...

Více

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

Ing. Radmila ...

Více

ROZPIS DOHLEDŮ NA PÍSEMNÉ ZZ - 1. 6. 2021

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Dodatek č.2 k příjmacímu řízení pro školní rok 2021-2022

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Vedení ...

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 26. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Testování na TV, PV i DM lze stáhnout i ve formátu PDF pod textem, kde naleznete i instruktážní video samo ...

Více

Testování žáků na přijímacích a maturitních zkouškách

Vedení ...

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 19. DUBNA 2021

Vedení ...

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Vedení ...

Více
Načíst starší novinky