Zobrazit menu

Ceník stravného

Finanční limity na nákup potravin dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování Věková kategorie 15 a více let

Platnost od: 1.10.2022

ŽÁCI

Jídlo

Cena potravin v Kč

Úhrada žákem celkem v Kč

Snídaně

20,00 Kč

20,00 Kč

Přesnídávka

15,00 Kč

15,00 Kč

Oběd (polévka, hlavní chod, nápoj, příp. salát, dezert, ovoce)

40,00 Kč

40,00 Kč

Svačina

14,00 Kč

14,00 Kč

Večeře

35,00 Kč

35,00 Kč

Večeře II.

20,00 Kč

20,00 Kč

Celkem celodenní

144,00 Kč

144,00 Kč

ZAMĚSTNANCI A DŮCHODCI (kteří před prvním přiznáním důchodu pracovali u organizace)

Jídlo

Cena potravin

10% DPH

Cena jídla celkem

Příspěvek z FKSP

Úhrada zaměst. srážkou z platu

Oběd (polévka, hlavní chod, nápoj, příp. salát, dezert, ovoce)

40,00 Kč

4,00 Kč

44,00 Kč

18,50 Kč

25,50 Kč

Večeře

35,00 Kč

3,50 Kč

38,50 Kč

18,50 Kč

20,00 Kč

cizí strávníci (kteří se stravují ve školní jídelně)

Jídlo

Cena potravin

VN + ON

Cena bez DPH

10% DPH

Úhrada celkem

Snídaně

20,00 Kč

22,00 Kč

42,00 Kč

4,20 Kč

46,20 Kč

Přesnídávka

15,00 Kč

16,00 Kč

31,00 Kč

3,10 Kč

34,10 Kč

Oběd (polévka, hlavní chod, nápoj, příp. salát, dezert, ovoce)

40,00 Kč

50,00 Kč

90,00 Kč

9,00 Kč

99,00 Kč

Svačina

14,00 Kč

15,00 Kč

29,00 Kč

2,90 Kč

31,90 Kč

Večeře

35,00 Kč

39,00 Kč

74,00 Kč

7,40 Kč

81,40 Kč

Večeře II.

20,00 Kč

21,00 Kč

41,00 Kč

4,10 Kč

45,10 Kč

Celkem celodenní

149,00 Kč

158,00 Kč

307,00 Kč

30,70 Kč

337,70 Kč

cizí strávníci (dovoz obědů)

Jídlo

Cena potravin

VN + ON

Cena bez DPH

15% DPH

Úhrada celkem

Oběd (polévka, hlavní chod, nápoj, příp. salát, dezert, ovoce)

40,00 Kč

50,00 Kč

90,00 Kč

13,50 Kč

103,50 Kč

Ceny stravování v rámci akcí spojených s pronájmem sportoviště nebo ubytováním budou oceněny dle individuální kalkulace.

Celková cena je zaokrouhlena na koruny pouze při platbě v hotovosti.

Zpracovala: Ing. Radka Arandjić dne 26.9.2022

Pro objednání nebo zarezervonání termínu, můžete využít kontaktní formulář přiložený níže, nebo volejte: 778961045 - pí. Martina Dolečková.

Napište nám zprávu