Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, telefon: 736633033

Rozcestník

TÉMATA MZ a seznam titulů z litratury (2021-2022)
Kritéria a hodnocení MZ z ČJL a CIJ (2021-2022)
Profilové části (2021-2022)
Předešlé školní roky (prof. části, Témata a Literatura)

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

MZ Jaro 2022

Studenti 4.ročníků dostanou od svého tř. uč. předvyplněnou přihlášku 17.11.2021. Vyplněné údaje zkontrolují a doplní chybějící údaje včetně datumu a podpisu. Pokud žádá žák o uzpůsobení podmínek, přiloží kopii doporučení z PPP. Přihlášku odevzdají tř. učiteli. V případě nemoci musí přihlášku doručit do školy nejpozději 25.11.2021.

Studenti z minulých projektů se mohou dostavit do kabinetu č.604 a zde si přihlášku vyplnit(kdykoli od 8:00 do 13:00hod nebo po domluvě), nejpozději však 26.11.2021. Lze také využít bianko přihlášku v souborech ke stažení, vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat a  zaslat na rychtarova.jirina@sstmost.cz.

Během prosince obdrží přihlášení studenti na svůj uvedený e-mail Výpis přihlášky, kde zkontrolují všechny údaje. Případné nesrovnalosti okamžitě nahlásí Mgr. Rychtářové. Pokud výpis žák neobdrží do 10.12.2021 a přihlášku podal, musí neprodleně kontaktovat Mgr. Rychtářovou.

Studenti, kteří jsou přihlášeni k MZ termín Jaro2022 se mohou začít přihlašovat do Výsledkového portálu žáka (www.vpz.cz). Svůj kód mají uveden na výpisu, který obdrželi v prosinci. Výhodou je, že dostanou v květnu výsledky svých DT i s rozborem chyb a hodnocením. Zároveň připomínám, že na stránkách www.maturita.cermat.cz si žáci mohou prostudovat Maturitní zpravodaj a získat další důležité informace o MZ.

Termíny MZ - jaro 2022

Předsedové zkušební maturitní komise schválili elektronicky hodnocení praktických zkoušek profilové části a hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky, které naleznete níže "KE STAŽENÍ".

Třída

Předseda zkušební maturitní komise

MSM 4

Bc. Andrea Vodová

ELT 4

Mgr. Kateřina Burgerová

BP 4A

Mgr. Zdeňka Märcová

BP 4B

Mgr. Šárka Kratochvílová

BP 4C

Mgr. Vlasta Koubová

VS 4 (pouze opravné)

"Bude doplněno"

PD 3 (pouze opravné)

"Bude doplněno"

Ke stažení:

Napište nám zprávu