Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, telefon: 736633033

TÉMATA MZ a seznam titulů z litratury (2021-2022)
Kritéria a hodnocení MZ z ČJL a CIJ (2021-2022)
Profilové části (2021-2022)
Předešlé školní roky (prof. části, Témata a Literatura)

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

MZ podzim 2022

Dobrý den,

pokud žák neuspěl z jakékoli části MZ, musí do 20.6.2022 podat přihlášku k termínu Podzim 2022 a odevzdat v kabinetě č.604.

Žák, který koná doklasifikační nebo opravné zkoušky za 4.ročník a předpokládá konání MZ v září, musí také přihlášku k MZ podat do 20.6.2022

Případné dotazy adresujte na: rychtarova.jirina@sstmost.cz nebo na tel. 736633033

Termíny MZ - podzim 2022

MZ Jaro 2022

Dobrý den, dne 16.5.2022 byly žákům na uvedený email zaslány výsledky DT.

Pokud se z důvodu nemoci nemůžete dostavit na jakoukoli část maturitní zkoušky, musíte nejpozději do tří dnů zaslat omluvenku od lékaře na rychtarova.jirina@sstmost.cz . Jinak nebudete omluveni a ze zkoušky je výsledná nedostatečná.

Jestliže žák neuspěje z jakékoli části maturitní zkoušky nebo se na zkoušku nemohl dostavit, musí nejpozději do 23.6. podat přihlášku na opravný podzimní termín. Bez nové podané přihlášky nemůže zkoušku v září konat.

Dne 11.3.2022 jsem žákům odeslala pozvánku ke konání DT. Dodržujte čas příchodu. Upozorňuji, že termíny ostatních částí MZ(písemná, praktická a ústní zkouška) máte uvedeny v přílohách a souborech. Na tyto části se žádná pozvánka NEPOSÍLÁ!!!

Žáci mají možnost přihlásit se do Výsledkového portálu žáka www.vpz.cz, odkud pak dostanou výsledky DT včetně vyhodnocení chyb.

Studenti 4.ročníků dostanou od svého tř. uč. předvyplněnou přihlášku 17.11.2021. Vyplněné údaje zkontrolují a doplní chybějící údaje včetně datumu a podpisu. Pokud žádá žák o uzpůsobení podmínek, přiloží kopii doporučení z PPP. Přihlášku odevzdají tř. učiteli. V případě nemoci musí přihlášku doručit do školy nejpozději 25.11.2021.

Studenti z minulých projektů se mohou dostavit do kabinetu č.604 a zde si přihlášku vyplnit(kdykoli od 8:00 do 13:00hod nebo po domluvě), nejpozději však 26.11.2021. Lze také využít bianko přihlášku v souborech ke stažení, vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat a  zaslat na rychtarova.jirina@sstmost.cz.

Během prosince obdrží přihlášení studenti na svůj uvedený e-mail Výpis přihlášky, kde zkontrolují všechny údaje. Případné nesrovnalosti okamžitě nahlásí Mgr. Rychtářové. Pokud výpis žák neobdrží do 10.12.2021 a přihlášku podal, musí neprodleně kontaktovat Mgr. Rychtářovou.

Studenti, kteří jsou přihlášeni k MZ termín Jaro2022 se mohou začít přihlašovat do Výsledkového portálu žáka (www.vpz.cz). Svůj kód mají uveden na výpisu, který obdrželi v prosinci. Výhodou je, že dostanou v květnu výsledky svých DT i s rozborem chyb a hodnocením. Zároveň připomínám, že na stránkách www.maturita.cermat.cz si žáci mohou prostudovat Maturitní zpravodaj a získat další důležité informace o MZ.

Termíny MZ - jaro 2022

Předsedové zkušební maturitní komise schválili elektronicky hodnocení praktických zkoušek profilové části a hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky, které naleznete níže "KE STAŽENÍ".

Třída

Předseda zkušební maturitní komise

MSM 4

Mgr. Kateřina Burgerová

ELT 4

Mgr. Kateřina Burgerová

BP 4A

Mgr. Zdeňka Märcová

BP 4B

Mgr. Zdeňka Märcová

BP 4C

Mgr. Zdeňka Märcová

VS 4 (pouze opravné)

PhDr. Marie Knížová

PD 3 (pouze opravné)

PhDr. Marie Knížová

Ke stažení:

Napište nám zprávu