Zobrazit menu

Domov mládeže

Domov mládeže je součástí komplexu budov areálu školy a poskytuje ubytování žákům a studentům naší školy. Návštěvníkům a hostům našeho zařízení, vysokých škol a firem, sídlících v prostorách naší školy, turistům a návštěvníkům našeho regionu, slouží ubytovna.

Ubytování je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením (WC a sprchový kout). Ubytovaní mohou využívat vybavenou kuchyňku a společenskou místnost s televizorem.

V bezprostřední blízkosti domova mládeže je jídelna, sportovní areál a parkoviště. Dopravní obslužnost je dobrá - snadno dostupná doprava prostředky MHD. Žáci mají ve volném čase možnost vyžití ve sportovních a zájmových kroužcích.

Přímo na domově mládeže mohou využívat též hernu kulečníku, stolního tenisu a kuželek.

Ceník ubytování

Pro přihlášení žáků na Domov mládeže:

využijte přihlašovací formulář, nebo volejte v pracovní dny od 13.00 do 21.00 na telefon 736 633 043 - sekretariát školy nebo pište na email sstmost@sstmost.cz.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Každý rodič, zákonný zástupce, zletilý žák je povinen:

  • V případě ukončení ubytování učinit tak písemně na adresu Střední škola technická, Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most, nebo osobně u vychovatele (případně u vedoucí vychovatele), a to vždy do konce kalendářního měsíce, pokud ubytování nebude pokračovat v měsíci následujícím!!! V opačném případě bude dále veden/vedena ve stavu ubytovaných a bude povinen uhradit ubytování.
  • Ubytování hradit vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce na měsíc následující. První platba by měla být uskutečněna v srpnu na měsíc září. V případě, že ubytování nebude uhrazené za dva kalendářní měsíce, bude žák z domova mládeže vyloučen.

Vzhledem ke způsobům financování si škola vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku (vyhl. č. 108/2005 Sb., o domovech mládeže, vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů).

Přihláška

Pro stažení přihlášky na domov mládeže využijte PRO ŽÁKY A RODIČE > KE STAŽENÍ > FORMULÁŘE.

Fotogalerie