Zobrazit menu

Pedagogický sbor EKO

ÚSEK TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ (EKO) - EKONOMICKÉ OBORY: bezpečnostně právní činnost, peněžní manipulant, management a právo ve veřejné správě, ekonomika a podnikání, podnikání

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování - EKO

Ing. Markéta Vintrová

kabinet č.469, 537, učebna č.506, 468

mob.: 773743087

vintrova.marketa@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Jana Adamcová

kabinet č.560, učebna č.539

tel.: 476137349

adamcova.jana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Eliška Angelov

-

-

angelov.eliska@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Pavel Csonka

kabinet č.443, učebna č.342, 563

tel.: 476137333

csonka.pavel@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, metodik prevence

Ing. Miroslava Dvořáčková

kabinet č.337, 338, učebna č.348, 349

tel.: 476137359, 476137336

dvorackova.miroslava@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jiřina Filipová

kabinet č.535, učebna č.532

tel.: 476137348

filipova.jirina@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, výchovný poradce

Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

kabinet č.551, učebna č.563

tel.: 476137327

hrubes.jan@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, výchovný poradce

Mgr. Andrea Hříbalová

kabinet č.337, 338, učebna č.343, 457

tel.: 476137359, 476137336

mob.*: 725649657

hribalova.andrea@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Pavel Javorek

kabinet č.474, učebna č.485

tel.: 476137352

javorek.petr@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Alexandra Krištofíková

kabinet č.440, učebna č.439, 464

tel.: 476137342

kristofikova.alexandra@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Brian Le Blanc

kabinet č.518, učebna č.511

tel.: 476137346

leblanc.brian@sstmost.cz 

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Lenka Malá, DiS.

kabinet č.451, učebna č.341

tel.: 476137351

mala.lenka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Denisa Markaczová

kabinet č.438, učebna č.437

tel.: 476137240

markaczova.denisa@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Eva Marková

kabinet č.558

tel.: 476137349

markova.eva@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Miroslava Marková

kabinet č.473, učebna č.472

tel.: 476137352

markova.miroslava@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Milan Mierný

kabinet č.486

tel.: 476137352

mierny.milan@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Ivana Miloševič

kabinet č.517, učebna č.510

tel.: 476137346

milosevic.ivana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jan Mísař Ph.D.

kabinet č.560, učebna č.557

tel.: 476137349

misar.jan.ml@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Antonín Novák

kabinet č.558, učebna č.533

tel.: 476137349

novak.antonin@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Čestmír Miroslav Olič

kabinet č.583, učebna č.584

tel.: 476137307

olic.cestmir@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Andrea Ondrejková

kabinet č.560, učebna č.456, 534

tel.: 476137349

ondrejkova.andrea@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Vít Pech

kabinet č.474, učebna č.489

tel.: 476137352

pech.vit@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Barbora Procházková

kabinet č.553, učebna č.562

tel.: 476137338

prochazkova.barbora@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Aleš Rothanzl

kabinet č.553, učebna č.554

tel.: 476137338

rothanzl.ales@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

JUDr. Jaromír Říha

kabinet č.486, učebna č.471

tel.: 476137352

riha.jaromir@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Tereza Švarcová

kabinet č.517, učebna č.512

tel.: 476137346

svarcova.tereza@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Pavla Trpková

kabinet č.438, učebna č.340

tel.: 476137240

trpkova.pavla@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Petr Václavík, Ph.D.

kabinet č.473, 486, učebna bojových sportů v budově internátu

tel.: 476137303, 476137352

vaclavik.petr@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Šárka Varhulíková

kabinet č.438, učebna č.450

tel.: 476137240

varhulikova.sarka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jiří Vokřál

kabinet č.474, učebna č.487

tel.: 476137352

vokral.jiri@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Zdeňka Vrzáková

kabinet č.452, učebna č.346

tel.: 476137334

vrzakova.zdenka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Andrea Zemanová

kabinet č.451, učebna č.347, 339

tel.: 476137351

zemanova.andrea@sstmost.cz

* dobrovolně zveřejněný soukromý telefonní kontakt