Zobrazit menu

Venkovní sportoviště

VENKOVNÍ AREÁL TVOŘÍ: 1) Atletický ovál || 2) Fotbalové hřiště || 3) Tenisové kurty || 4) Volejbalové a basketbalové hřiště || 5) Víceúčelové hřiště || 6) Dětské hřiště || 7) Zázemí

1) Atletický ovál

Atletický areál se všemi plochami je vhodný pro konání atletických soutěží. Hlavní část tvoří dráha délky 400m s mezinárodními parametry oblouků, s 8 drahami v rovince a 6 na oválu.

Součástí oválu jsou sektory pro skok daleký a trojskok, skok o tyči a skok vysoký. V jižní částiareálu je umístěna vrhačská louka určená pro hod oštěpem, kladivem a diskem a vrh koulí.Západní část podél rovinky je vyhrazena pro diváky sledující sportovní klání. Uvnitř oválu se nachází fotbalové hřiště s umělým povrchem (umělý trávník III. generace).

Povrch dráhy a technických sektorů je umělý s vodou nepropustného polyuretanu tl. 15mm. Vrhačskou loukupokrývá přírodní trávník, rozběhová dráha pro hod oštěpem je z polyuretanu a dopadová výseč pro vrh koulí z lomové výsivky. Pro uskladnění sportovních potřeb a vybavení je k dispozici sklad nářadí.

2) Fotbalové hřiště s umělým povrchem 

Uvnitř atletického oválu se nachází fotbalové hřiště s umělým povrchem - umělý trávník III. generace tl. 60mm, vyplněný gumovým granulátem a sklenářským pískem. Rozměry hrací plochy 100 x 64m umožňují konání mezinárodních utkání. Celá skladba fotbalového hřiště je vodopropustná s drenážním systémem napojeným na jednotnou kanalizaci.

Za brankami jsou osazeny tyče s ochrannou sítí a sklad nářadí pro uskladnění sportovních potřeb a vybavení je k dispozici.

3) Tenisové kurty

Ve sportovním areálu je vybudováno 6 samostatných tenisových dvorců (jeden je ještě k dispozici v rámci víceúčelového hřiště). Mezi jižními kurty se nachází 2 tréninková hřiště s odrazovou stěnou. Povrch tvoří speciální umělý trávník vyplněný křemičitým pískem, který je vodopropustný.

Oplocení má proměnnou výšku 3 – 4m (zvýšení za kratšími stranami kurtů). Vybavení obsahuje ocelové sloupky včetně sítí. Osvětlení jižních kurtů zabezpečuje 36 stožárů.

Dva kurty jsou připraveny na zakrytí, nafukovací hala bude v budoucnu sloužit podle zájmu buď celoročně, nebo pouze za nepříznivých povětrnostních podmínek.

4) Volejbalové a basketbalové hřiště

Sportovní plocha pro volejbalová a basketbalová hřiště disponuje rozměry 40,6 x 34,6m. Povrch tvoří pružný polyuretan, který je vhodný pro dané míčové sporty a je vodopropustný.

Oplocení má proměnnou výšku 3 – 4m (zvýšení je provedeno za basketbalovými koši). Vybavení hřiště obsahuje ocelové sloupky pro volejbal včetně sítí, vysunuté konstrukce pro basketbal astreetball.

Osvětlení zabezpečuje 9 stožárů.

5) Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště je o rozměru 43,68 x 21,68m. Povrch je tvořen víceúčelovým umělým trávníkem vyplněným sklenářským pískem do 2/3, který je vhodný pro všechny míčové sporty a je vodopropustný.

Oplocení má proměnnou výšku 3 – 4m (zvýšení je provedeno za brankami a streetballovými koši). Ve spodní části je oplocení opatřeno dřevěným mantinelem z prken a pružným mezidílem.

Hřiště je vybaveno brankami na školní fotbal a házenou, dále ocelovými sloupky pro volejbal, tenis a nohejbal včetně sítí.

Osvětlení víceúčelového hřiště zabezpečuje 16 stožárů.

6) Dětské hřiště

V bezprostřední blízkosti provozní budovy se šatnami, sociálním zařízením a prostorem proobčerstvení se nachází dětské hřiště. Zde se mohou zabavit děti ve věku od 3 do 14 let.

Uživatelé musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii pro jakou jsou jednotlivé hrací prvky určeny. Jedná se o tyto prvky:

Talíř na pružině, Věžička Tivoli, Bradla, Herní sestava, Trojitá hrazda, Dvoumístná houpačka, Hračka na pružině jednoduchá, Pevná kladina

Hřiště je opatřeno bezpečnými dopadovými plochami a prostory pro dohlížející rodiče.

7) Zázemí

Zázemí venkovních sportovišť tvoří provozní budova mezi atletickým oválem a dětským hřištěm u tenisových dvorců, sklad nářadí především pro atletiku a fotbal, přilehlé parkoviště a osvětlení všech dvorců.

V hlavní provozní budově najdeme: 

dámskou a pánskou šatnu s uzamykatelnými skříňkami, WC a sprchami, dále zasedací místnost s kuchyňkou, malé občerstvení s možností venkovního posezení, místnost pro trenéry se skládkem, dámské a pánské WC pro veřejnost, úklidovou místnost.

Všechny prostory jsou moderně a účelně vybaveny.

Ve skladu nářadí je možné uložit všechny nezbytné propriety pro atletiku a fotbal-překážky, bloky, stojany apod.

Sevřené mezi oválem, tenisovými dvorci, dětským hřištěm a vnitřními sportovišti se nachází parkoviště. Je koncipováno tak, aby zákazník nemusel učinit ani krok navíc a přitom měl dokonalý přehled o svém vozidle. Najdeme zde více než 70 parkovacích míst. Další parkovací plochy jsou k dispozici za administrativní budovou, u domova mládeže a podél státní komunikace směrem do Vtelna.

Všechny venkovní dvorce včetně víceúčelového hřiště jsou opatřeny stožáry s osvětlením tak, aby bylo možné sportovat i po setmění. Také nafukovací tenisová hala je přizpůsobena hraní za tmy.