Zobrazit menu

Náborová beseda k SPJ a zkušební fyzické testy

Žáci 4. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost se ve čtvrtek 25. ledna 2024 zúčastnili náborové akce Policie ČR, oddělení Speciální pořádkové jednotky ...

Vedoucí oddělení ppor. Ing. Petr Jílek společně s ppor. Bc. Lukášem Sakem, nprap. PhDr. Davidem Pejřilem a nprap. Bc. Tomášem Holubem představili žákům práci u SPJ. Předali žákům veškeré potřebné informace týkající se pracovního ohodnocení, benefitů, základních pozic i odborností. Dále seznámili žáky s průběhem přijímacího řízení a s podmínkami pro přijetí do služebního poměru.  Žáci také shlédli videozáznamy ze zásahových akcí a tréninků.

Zájem u žáků vzbudila ukázka zbraní, výstroje a výzbroje. Příslušníci SPJ ukázali žákům moderní nástroje, díky kterým zajišťují policisté nebezpečného pachatele. Pod jejich odborným dohledem si žáci vyzkoušeli rozborku a sborku zbraně.

V tělocvičně poté následovaly zkušební fyzické testy, kde žáci zjistili, jak dobře jsou připravení na test fyzické zdatnosti v rámci přijímacího řízení k PČR (SPJ). Testy obsahovaly člunkový běh, celomotorický test, kliky, shyby a běh 1 km.

 

Děkujeme policistům za čas strávený s našimi žáky. Velice si vážíme jejich profesionálního přístupu a všech jejich odborných rad. Oceňujeme i jejich přístup k žákům, jakým způsobem je podporovali a motivovali k co nejlepším výkonům.

 

Ing.Eliška Angelov

14.02.2024