Zobrazit menu

EXKURZE VE VÚDDS KOSTOMLATY

Dne 13. 02. 2024 se žáci 2. ročníků zúčastnili odborné exkurze ve VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou. Jedná se o výchovný ústav, který má kapacitu 16 lůžek, dětský domov se školou, jež má kapacitu 32 lůžek, základní školu s kapacitou 37 žáků, střední školu a školní jídelnu pro max. 80 strávníků. Střední škola má kapacitu 30 žáků, kteří mají možnost vyučit se v oborech Práce ve stravování nebo Provozní služby ...

V roce 1888 byla v Kostomlatech zřízena “KRÁLOVSKÁ ČESKÁ ZEMSKÁ POLEPŠOVNA A DONUCOVACÍ PRACOVNA”. Dívkám ve věku 14-18 let, které zde byly umístěny, se tehdy říkalo “KÁRANKY”. Podle tehdejších stanov bylo účelem polepšovny “aby Káranky na základě zákonných ustanovení tam dodané, polepšené byly a z nich se staly nucenou prací, jakož i vhodným vyučováním pracovité a nábožně - mravné ženy”. Výchovu zajišťovaly řádové sestry od Sv. Karla Boromejského. Vyučování zajišťovaly řeholnice s pedagogickým vzděláním. Nad celým zařízením byl ustanoven policejní dohled. Lehké kázeňské přestupky se řešily veřejnou důtkou, těžší přestupky až třídenním půstem. Při odmlouvání poslušnosti bylo kárance uštědřeno 25 ran holí silnou jako prst. Káranky prováděly veškeré práce spojené s úklidem budovy, učily se šít a vyšívat. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl změněn název na “ZEMSKÁ VYCHOVATELNA PRO DÍVKY a DONUCOVACÍ PRACOVNA v KOSTOMLATECH”. V roce 1948 opět došlo k přejmenování na “ZEMSKÁ VYCHOVATELNA PRO DÍVKY v KOSTOMLATECH. Řádové sestry byly okamžitě odvolány. Tím byly ukončeny kompetence církve ve výchově dívek. V roce 1950 byl zaveden název “DOMOV VÝCHOVY MLÁDEŽE v KOSTOMLATECH”.

Zaměstnanec VÚDDS seznámil žáky s režimem v této instituci, pravidly a povinnostmi dívek, možnostech vycházek a získání vzdělání formou vyučení se. Při prohlídce žáci viděli ložnice dívek, klubovnu, školu včetně tříd a kuchyňky, která sloužila k výkonu praxe v oboru Práce a stravování.

   Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se účastnili odborné exkurze, za předání nových a zajímavých informací, které byly pro naše žáky velkým přínosem k dalšímu studiu. Exkurze byla pro nás velkým přínosem a moc se nám líbila.

Mgr. Andrea Hříbalová,  Ing. Miroslava Dvořáčková

15.02.2024