Zobrazit menu

ZIMNÍ KURZ PŘEŽITÍ

V týdnu od 15. do 19. ledna 2024 se někteří žáci 3. a 4. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost za doprovodu učitelů TEV zúčastnili kurzu zimního přežití, který pro ně uspořádali vojáci Armády ČR z vojenské posádky v Žatci ze 41. mechanizovaného praporu generála Josefa Malého. ...

Samotný kurz byl realizován ve vojenském výcvikovém prostoru v okolí Žatce. Trval 48 hodin a obsahoval zajímavý, a vzhledem k velmi chladnému počasí, náročný program. Žáci se mimo jiné seznámili se zásadami první pomoci a transportem raněné osoby v zimním prostředí, stavbou přístřešků a vysutých lůžek, rozdělávání ohně za použití improvizovaných přírodních materiálů a přípravu stravy.

Součástí bylo i přenocování, kdy žáci přečkali noc v zimní přírodě. Následující ráno museli v časové tísni uklidit tábořiště, připravit a zapálit signální oheň, který simuloval vyzvednutí žáků z terénu vrtulníkem, transport raněného v ternu na předem stanovenou vzdálenost a zrychlený přesunu do kasáren, kde byl kurz oficiálně zakončen.

Tuto akci hodnotíme jako jednu z nejúspěšnějších, kterou v tomto roce naši žáci absolvovali. Naučili se plno nových věcí, dozvěděli se mnoho zajímavých informací a utužili týmového ducha. Veliké poděkování patří realizátorům celé akce prap. Miroslavovi Malinovi a nrtm. Markovi Waicovi a všem instruktorům 41. mechanizovaného praporu, kteří se našim žákům věnovali nad rámec svých povinností, předávali jim své pracovní zkušenosti a rozšiřovali jejich zájem o práci u Armády ČR. Zajistili hladký průběh celé akce s velkým nasazením a vysokou mírou profesionality. Velice si vážíme času, který s našimi žáky strávili.

Těšíme se na příště!!!

Mgr. Milan David, Bc. David Karlovec, Ing. Eliška Angelov

 

 

29.01.2024