Zobrazit menu

Výcvik Speciální pořádkové jednotky KŘP-U

Ve středu 27. března 2024 se vybraní žáci naší školy oboru Bezpečnostně právní činnost spolu s žáky SŠDVS v Mostě zúčastnili realizace společného cvičení Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje společně s oddělením služební hipologie Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje a hlavního města Prahy. Cvičení se uskutečnilo v objektu Armády ČR v obci Tisá. ...

Žáci jako figuranti simulovali demonstranty narušující veřejný pořádek. Na základě neuposlechnutí výzvy byly použity přiměřené donucovací prostředky a vytlačení davu z prostoru. Výcvik byl zaměřen na nácvik společných postupů při zvládání a reakci na hromadné narušení veřejného pořádku. Cílem cvičení bylo skloubit postupy policistů pořádkových jednotek a příslušníků jízdní policie. Též zautomatizování vzájemné podpory při napadení jednotek.

Účast na tomto cvičení měla pro naše žáky oboru Bezpečnostně právní činnost jako pro budoucí příslušníky bezpečnostních sborů a složek neocenitelný význam. Děkujeme za příležitost zúčastnit se této mimořádné akce a budeme se těšit na další součinnost.

 Ing. Eliška Angelov, Mgr. Milan David

 

05.04.2024