Zobrazit menu

Odborná exkurze ve Vazební věznici Praha Ruzyně

Žáci třídy BP4B se ve středu 14. února 2024 zúčastnili exkurze ve Vazební věznici Praha Ruzyně. Žákům byly předány základní informace o věznici a o jednotlivých odděleních. Seznámili se s výzbrojí vězeňské služby. Prohlédli si vězeňský komplex budov, jejich zabezpečení a způsob monitorování vězňů mimo cely ...

Během dopoledne shlédli také cely určené problémovým vězňům (tzv. samotky), vazební cely, cely kde pobývají vězni ve výkonu trestu, kulturní místnost, společné sprchy, tělocvičnu, posilovnu, keramickou dílnu, atd.

Žáci během exkurze využili svých dosavadních znalostí a zároveň byli obohaceni o nové poznatky, které jim sdělili zaměstnanci pracující na různých pracovních pozicích. Dozvěděli se mnoho zajímavých a nových informací nejen o pobytu ve vězení, ale také o pracovní profesi a zákonech ČR.

 

Všem zúčastněným příslušníkům Vazební věznice Praha Ruzyně velice děkujeme za jejich ochotu, vstřícnost a čas, který našim žákům věnovali. Pro žáky byla tato exkurze velikým přínosem a informace, které ve věznici získali, mohou využít nejen při studiu, ale i při rozhodování o jejich budoucí profesi.

 

 

Ing. Tomáš Hrabovský

22.02.2024