Zobrazit menu

Prezentace oboru Bezpečnostně právní činnost

Ing. Markéta Vintrová

V úterý 14. 11. 2023 se konal na naší škole od 9:00 do 17:00 hod. Den otevřených dveří.

Prezentace oboru Bezpečnostně právní činnost včetně ukázek ze sebeobrany, doprovázení rodičů a budoucích uchazečů po škole se ujali sami žáci, kterým patří velké poděkování (Hrodková Darina, Kopová Daniela, Hříbalová Klára, Matýsová Bára, Pečimutová Barbora, Loužilová Kateřina, Kůželová Hana, Dřevikovská Eliška, Pichovcová Daniela, Kadlec Jiří, Charouz Matěj, Pochobradský Jan, Ptáčník Matěj, Stejskal Pavel, Čížková Adéla a Dvořáčková Miroslava).

Poděkování také patří všem zúčastněným pedagogům, kteří se do Dne otevřených dveří aktivně zapojili (Ing. V. Pech, JUDr. J. Říha, Ing. E. Angelov, Ing. T. Hrabovský, Ing. P. Javorek,     Mgr. M. David, Mgr. A. Hříbalová a Ing. M. Dvořáčková).

Zájem o obor Bezpečnostně právní činnost osobně podpořil vedoucí personálního oddělení Vazební věznice Praha Ruzyně Mgr. Luděk Trčka.

Skvělá páce, ještě jednou všem děkuji!

 

Těšíme se na naše budoucí žáky!

15.11.2023