Zobrazit menu

Odborné přednášky expertů z Odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje

Každoročně přicházejí zpestřit výuku našim žákům oboru Bezpečnostně právní činnost odborníci z OKTE. Letošní témata přednášek byla: Daktyloskopie, Balistiky a Genetiky a biologie. Žákům vysvětlili danou problematiku a pro lepší pochopení uváděli příklady ze současné praxe ...

Tyto přednášky mají pro naše žáky neocenitelný význam. Nejen, že je jim více přiblížena pracovní náplň policistů z OKTE, ale také veškeré získané informace využijí v předmětech kriminalistika, střelecká příprava, právo a také při konání maturitní zkoušky.
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným expertům z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje za odborné přednášky (kpt. Gogelovi, kpt. Hvozdovi, por. Vokálkové a por. Urcové). Upoutaly pozornost našich žáků svými zajímavými přednáškami. Žáci získali mnoho cenných a praktických informací. Odborníci PČR žákům obohatili jejich vzdělávací program o mnohé poznatky, fotografie a praktické ukázky. Žáci velmi pozitivně hodnotili čas strávený s experty z OKTE.
Za přístup a ochotu děkujeme a věříme, že se v následujícím školním roce opět se zástupci z PČR setkáme.

Ing. Eliška Angelov, JUDr. Jaromír Říha

26.03.2024