Zobrazit menu

Odborné přednášky Cizinecké Policie ČR

Ing. Eliška Angelov

V dnech 7. 11., 20. 11. a 21. 11. 2023 proběhly na naší škole odborné přednášky policistů Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje z Oddělení pobytových agend dislokovaného v Mostě. Přednášky se zúčastnily všechny tři třídy 2. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost. Témata přednášek byly Služba cizinecké policie a pobyt cizinců na území ČR.

Žáci se na první přednášce seznámili se strukturou služby cizinecké policie, její náplní činností a specifika při práci s cizinci pobývajících na území ČR legálně tak i s cizinci, kteří na území naší republiky vstoupili nelegálním způsobem.

V druhé přednášce byla věnována pozornost procesu a postupům při zkoumání a odhalování nelegálních a padělaných dokladů a to jak tuzemských, tak zahraničních. Získali také základní informace k jistícím prvkům v osobních a cestovních dokladech. Zajímavostí bylo také vyhodnocení portrétní identifikace osob, jenž si žáci samy vyzkoušeli.

V průběhu velmi zajímavé přednášky si žáci mohli vyzkoušet i techniku, kterou specialisté odboru cizinecké policie při své práci využívají.

Obě dvě části přednášky úzce navazují na témata, které jsou dána školním vzdělávacím plánem naší školy, a tudíž byly velmi nápomocné při zvládnutí a lepšího pochopení učiva s touto problematikou související.

Oběma příslušníkům cizinecké policie npor. Bc. Emilovi Schindlerovi a prap. Janovi Holousovi velice děkujeme za veškerý čas, který věnovali našim žákům a za nové poznatky, kterými jim obohatili výuku.

27.11.2023