Zobrazit menu

Odborná soutěž První pomoc

Dne 21. 3. 2024 se žáci naší školy zúčastnili celorepublikové soutěže v první pomoci. Jednalo se o tříčlenný tým složený ze žáků 4. ročníku a to jmenovitě Pavel Stejskal, Josef Srb a Adéla Čížková. Soutěž se odehrávala na střední zdravotnické škole v Praze ...

Každý tým měl pět připravených situací, ve kterých se hodnotil postup při ošetření raněných. Naši žáci si vedli velmi dobře a ve všech situacích dokázali ošetřit raněné a tím pádem zajistit laickou první pomoc do příjezdu záchranné služby.

Po celkovém vyhodnocení jsme obsadili krásné sedmé místo s minimálním rozdílem od vyšších pozic. Žákům a organizátorům patří velké poděkování za odvedenou práci a budeme se těšit na další ročník této soutěže.

Bc. David Karlovec

05.04.2024