Zobrazit menu

Odborná přednáška Cizinecké Policie ČR

Ing. Vít Pech, JUDr. Jaromír Říha


Dne 14. 2. 2023 proběhla na naší škole odborná přednáška policistů Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje z Oddělení pobytových agend dislokovaného v Mostě. Přednášky se zúčastnily všechny tři třídy 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost. Tématem přednášek bylo seznámení se strukturou služby cizinecké policie, její náplní činností a specifika při práci s cizinci pobývajících na území ČR legálně tak i s cizinci, kteří na území naší republiky vstoupili nelegálním způsobem.

Další část přednášky byla věnována procesu a postupům při zkoumání a odhalování nelegálních a padělaných dokladů a to jak tuzemských, tak zahraničních. V průběhu velmi zajímavé přednášky si žáci mohli vyzkoušet i techniku, kterou specialisté odboru cizinecké policie při své práci využívají.

Obě dvě části přednášky úzce navazují na témata, které jsou dána školním vzdělávacím plánem naší školy a tudíž byly velmi nápomocné při zvládnutí a lepšího pochopení učiva s touto problematikou související.

28.02.2023