Zobrazit menu

ODBORNÁ EXKURZE VE VÚDDS MÍSTO U CHOMUTOVA

Dne 19. 03. 2024 se žáci BP 1.C, 2.A, B zúčastnili odborné exkurze ve VÚDDS Místo u Chomutova. Jedná se o výchovný ústav, dětský domov se školou, základní školu, střední školu a školní jídelnu. VÚDDS Místo je koedukovaným školským zařízením náhradní rodinné péče pro žáky vzdělávané v základní a střední škole se soudně nařízeným předběžným opatřením nebo ústavní výchovou ...

Celkový počet dětí je 56. Výchovný ústav: 3 výchovné skupiny, tj. 24 dětí.  Dětský domov se školou: 4 rodinné skupiny., tj. 32 dětí. Základní škola: 32 žáků. Střední škola: 24 žáků. Děti se mohou vyučit v oborech jako je zahradník, zahradnické práce nebo práce v čistírnách a prádelnách. Školní jídelna: 120 jídel.

Žáci viděli prostředí ústavu. Seznámili se s denním režimem. Prohlédli si jednotlivé  místnosti a budovy. Nahlédli do tříd a výuky a seznámili se s místními zvířátky, o které se děti zde starají.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se účastnili odborné přednášky, za předání nových a zajímavých informací, které byly pro naše žáky velkým přínosem k dalšímu studiu. Exkurze pro nás byla velkým přínosem a moc se nám líbila.

 

 Mgr. Andrea Hříbalová,  Ing. Miroslava Dvořáčková

03.04.2024