Zobrazit menu

Odborná exkurze ve Vazební Věznici Ruzyně

Ing. Eliška Angelov, Ing. Andrea Ondrejková, Mgr. Denisa Markaczová, Ing. Jan Mísař, PhD., Ing. Tereza Mertlová

Díky výborné spolupráci s Vazební Věznicí Ruzyně měli žáci možnost zúčastnit se odborných exkurzí. Exkurze pro žáci 4. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost proběhly 13. a 20. ledna 2023. Žáci prošli přísnou bezpečnostní kontrolou. Během dopoledne shlédli nejedno oddělení věznice: cely určené problémovým vězňům (tzv. samotky), vazební cely, cely kde pobývají vězni ve výkonu trestu, kulturní místnost, společné sprchy, tělocvičnu, keramickou dílnu, atd.

Žáci během exkurze využili svých dosavadních znalostí a zároveň byli obohaceni o nové poznatky, které jim sdělili zaměstnanci pracující na různých pracovních pozicích. Dozvěděli se mnoho zajímavých a nových informací nejen o pobytu ve vězení, ale také o pracovní profesi a zákonech ČR. Diskuze s příslušnými zaměstnanci ve věznici měla pro naše žáky oboru Bezpečnostně právní činnost jako pro budoucí příslušníky bezpečnostních sborů a složek neocenitelný význam. Pro žáky byla tato exkurze velikým přínosem a informace, které ve Vazební Věznici Ruzyně získali, mohou využít nejen při studiu, ale i při rozhodování o jejich budoucí profesi.

Všem zúčastněným příslušníkům Vazební věznice Ruzyně velice děkujeme za jejich ochotu, vstřícnost a čas, který našim žákům věnovali.

30.01.2023