Zobrazit menu

Odborná exkurze v Pankrácké sekyrárně a na odd. Výkonu vazby

Dne 14. 03. 2024 se žáci BP 1.C, 2.A a 2.B zúčastnili odborné exkurze v Pankrácké sekyrárně a dále pak na oddělení výkonu vazby VV Praha-Pankrác. Pankrácká sekyrárna jsou tři cely Pankrácké věznice, ve kterých byly za nacistické okupace v období druhé světové války za Protektorátu Čechy a Morava gilotinou popravovány osoby obviněné z tzv. protiříšské činnosti ...

Mezi 5. dubnem 1943 a 26. dubnem 1945 bylo na Pankráci gilotinou popraveno 1075 osob (z toho 920 mužů a 155 žen) a neznámý počet osob (především židovského původu) byl popraven oběšením na ocelové traverze s osmi háky, zavěšené na stropu vedle gilotiny. Popravy gilotinou prováděl kat Alois Weiss s pomocníky (jeden Němec a tři Češi, z nichž nejkrutější byl Antonín Nerad, který odsouzence před popravou s oblibou ponižoval a bil). Na konci války se Němci neúspěšně pokusili popraviště a důkazy zničit, gilotinu rozebrali na kusy a hodili ji do Vltavy (odkud byla po válce vyzdvižena zpět). Pankrácká sekyrárna je tak dnes součástí Památníku Pankrác spravovaného Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky.
Vazební věznice Praha Pankrác, je věznice v Praze. Je umístěna jižně od centra Prahy v Nuslích na Pankráci a přímo navazuje na budovu Vrchního soudu v Praze. Vazební věznice Praha-Pankrác je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy. Vazební věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen. Nemocnice s poliklinikou je nedílnou součástí organizační jednotky VV Praha-Pankrác a je výkonným zdravotnickým zařízením Vězeňské služby ČR, které zajišťuje a poskytuje komplexní zdravotní péči ústavní (nemocniční) i ambulantní (poliklinickou) v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče a komplexní ošetřovatelskou péči osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody s celorepublikovou působností. Součástí VV Praha-Pankrác je Ústav pro výkon zabezpečovací detence, což je „nejpřísnější“ druh ochranného opat¬ření.
Vychovatel nám ukázal odd. VV se zmírněným režimem. Toto odd. bylo v minulosti modernizováno a to především ve vybavení cel, které jsme měli možnost shlédnout. Dále nám ukázal odd. pro odsouzené muže, trvale pracovně nezařaditelné (staří, chybějící končetina, závažná onemocnění). Před tímto odd. byly umístěny i invalidní vozíky. Dále jsme měli možnost shlédnout odkládací celu pro vězně, které do věznice přivezou příslušníci PČR k předání do VV nebo VTOS. Byl nám popsám postup příjmu takového vězně. Také jsme navštívili nástupní odd. Pro obviněné muže, kde vybavení cel bylo ještě původní. Jako poslední jsme měli možnost sklédnout vycházkový dvůr a vycházkové “kotce”, do kterých se umisťují obvinění podezřelí ze spáchání zvlášť závažného trestného činu. Vychovatel nám vše vysvětlil a ochotně odpověděl na naše otázky. Odbornou exkurzi obohatil i osobními zážitky.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se účastnili odborné přednášky, za předání nových a zajímavých informací, které byly pro naše žáky velkým přínosem k dalšímu studiu. Exkurze pro nás byla velkým přínosem a moc se nám líbila.

 

15.03.2024