Zobrazit menu

EXKURZE VE VĚZNICI DRAHONICE

Ve dnech 6. 12, 7. 12. a 14. 12. 2023 se žáci 1. a 2. ročníků zúčastnili odborné exkurze ve Věznici Drahonice, která je součástí Věznice Nové Sedlo. Tato věznice je profilována jako věznice pro odsouzené ženy ...

Věznice Drahonice je věznicí s ostrahou pro střední a vysoký stupeň zabezpečení. V této věznici se nacházejí ženy, které spáchaly různorodé trestné činy např. zanedbání povinné výživy, krádež, ale i vraždy.Věznice zaměstnává odsouzené ženy ve vnitřní režii věznice, nebo u soukromých subjektů, jak v areálu věznice, tak i mimo.

1. zástupce ředitele věznice nás formou prezentace, seznámil s celou věznicí a dále se způsobem života odsouzených žen, s denními problémy, povinnostmi a právy. Vedoucí dopravy nám ukázal eskortní vozidla, kterými jsou převáženy odsouzené ženy např. k lékařskému vyšetření, soudu apod. Inspektor strážní služby operátor žákům předvedl zbraně, které vězeňská služba využívá při výkonu služby. Další ukázkou byly donucovací prostředky a výstroj pro jednotku pod jednotným velením. Na žácích předvedl ukázku poutání a zároveň si to žáci měli možnost vyzkoušet mezi sebou navzájem. Sociální pracovník pohovořil o tom, jak odsouzeným ženám zprostředkovávají kontakt s jejich dětmi, které jsou mimo jiné umístěny do dětských domovů.


Společně jsme s žáky prošli areál věznice a oddíly, kde jsou umístěny odsouzené ženy. Měli jsme možnost prohlédnout si oddělení výkonu kázeňských trestů, kam jsou odsouzené ženy umísťovány v případě, že poruší vnitřní řád věznice. Umožnili nám nahlédnout do výdejny stravy, včetně jídelny pro odsouzené ženy. Další, co nás velmi zaujalo, byla prohlídková místnost, která byla vybavena detekčním rámem, odkládacími skříňkami a křeslem se skenerem. Zhlédli jsme návštěvní sál, jehož součástí byla i část vyhrazená k bezkontaktním návštěvám, místnost pro videokonference a tak zvaná „balíkárna“, kde dochází ke kompletní kontrole došlých balíků. Pro děti, které přijdou za odsouzenými ženami, mají vytvořený příjemný koutek na hraní, kde mají děti možnost využít televizi na sledování pohádek a hračky. Odsouzené ženy mají k dispozici velký vycházkový dvůr s altánem v případě nepříznivého počasí.


Odsouzené ženy si vánočně vyzdobily věznici, aby rodiny, které za nimi v těchto vánočních dnech přijedou na návštěvu, viděly, že i ony se snaží mít vánoční čas i přes to, že jsou za zdmi věznice. Při jedné z exkurzí naši žáci vyrušili odsouzené ženy na návštěvním sále při nacvičování vánoční besídky, kterou si připravují jak pro sebe, tak pro své rodiny.


Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se účastnili odborné přednášky, za předání nových a zajímavých informací, které byly pro naše žáky velkým přínosem k dalšímu studiu. Exkurze byla pro nás velice zajímavá a moc se nám všem velmi líbila.

Mgr. Andrea Hříbalová, Ing. Miroslava Dvořáčková, Mgr. Lenka Malá, DiS.

 

 

 

 

 

22.12.2023