Zobrazit menu

DEN STRÁVENÝ S 41. MECHANIZOVANÝM PRAPOREM

Ing. Eliška Angelov, Ing. Vít Pech

Díky společnosti Jagello 2000, z. s. měli naši žáci oboru Bezpečnostně právní činnost možnost nahlédnout za zdi vojenské posádky v Žatci. V rámci akce Dny Vzdušných sil Armády České republiky jsme navštívili s žáky 41. mechanizovaný prapor „generála Josefa Malého“.

Prohlédli jsme si celý prostor kasáren, síň slávy a muzeum, které velmi zaujalo naši pozornost a kde jsme získali mnoho informací o historii vzniku nejen 41. mechanizovaného praporu, ale celé armády. Dále měli žáci možnost prohlédnout a vyzkoušet si různé typy zbraní. Zajímali se o to, jak jsou těžké, jak
se nabíjejí, jak s nimi probíhá výcvik, atd.

Nechyběla ani návštěva garáží, kde nás ohromily Defendry, Praga V3S, Tatry 815 a bojové vozidlo Pandur. Výklad všech příslušníků armády byl na profesionální úrovni. Všichni se žákům věnovali,
a s nadšením jim vše vysvětlovali a zodpovídali veškeré jejich dotazy. Neopakovatelný zážitek pro žáky byla i možnost projet se bojovým vozidlem Pandur. Aktivní dopoledne bylo zakončené společným obědem. Na závěr exkurze dostali žáci malý testík, a někteří z nich si odnesli domů pamětní minci „generála Josefa Malého“.

Všem příslušníkům 41. mechanizovaného praporu velice děkujeme. Tento mimořádný den byl pro naše žáky úžasnou zkušeností plnou nových zážitků a zajímavých informací. Všichni se nám věnovali nad rámec svých povinností a my jim jsme velmi vděční za čas, který s námi strávili.

Autor fotografií: Maty Bílek

15.11.2023