Zobrazit menu

Ekonomická olympijáda

05.12.19 - 05.12.19

Ing. Eliška Angelov

Dne 5. prosince 2019 se 20 žáků naší školy zúčastnilo školního kola „Ekonomické olympiády“. Do školních kol se přihlásilo 396 škol z celé České republiky. Do krajských kol postoupilo z výše jmenovaného počtu škol celkem 1107 žáků. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané úlohy ve stanoveném časovém limitu. Témata školní olympiády byla: mikroekonomie, makroekonomie, metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení, mezinárodní ekonomie, aktuality, hospodářská politika, Evropská unie a finanční gramotnost. Nejúspěšnějšími žáky naší školy byli:

  1. místo – Filip Pikal (VS4)
  2. místo – Zdeněk Sviták (BP4A)
  3. místo – David Froněk (VS3)

Žákům byly dne 8. ledna. 2020 předány ceny, které jim zajistila zástupkyně ředitele Ing. R. Krastenicsová.

Všem vítězům gratulujeme a Filipu Pikalovi přejeme mnoho štěstí v krajském kole „Ekonomické olympiády“, do kterého postoupil. Krajské kolo se bude konat 14. února. 2020 v Mostě.