Zobrazit menu

ODBORNÉ SOUSTŘEDĚNÍ

Jeden z klíčových vlivů na vývoj kvality vzdělávání a přípravu budoucích generací pracovníků v oblasti bezpečnostních sborů je účast žáků 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost na odborném soustředění. Letošní týdenní výcvik žáků SŠT Most proběhl v termínu 10. – 14. června 2024 v kempu Jordán Oparno ...

Účast jednotlivých bezpečnostních sborů přináší do vzdělávacího prostřední nové myšlenky a nejen žáci, ale i učitelé cítí podporu ze strany složek IZS. Odborné soustředění poskytuje žákům cenné praktické zkušenosti a umožňuje jim lépe porozumět fungování jednotlivých složek IZS, jako jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba. Kromě vzdělávání a přednášek se žáci také zapotili. Během soustředění se žáci zúčastnili různých aktivit a cvičení, které jim pomohly získat praktické dovednosti potřebné pro jejich budoucí kariéru. Týden zahájili orientačním během v terénu, zdravovědou, střelbou, demonstrací proti vodnímu dělu. Následovalo plnění fyzických testů, poutání a řešení modelových situací ve věznici, sebeobrana a vyšetřování trestního činu. Žáci se taktéž naučili zásady první pomoci, rozeznávání stavů bezprostředně ohrožujících člověka na životě či na zdraví. Ocenili také veškeré ukázky, které si pro ně jednotliví účastníci připravili. Měli možnost si prohlédnout nejmodernější techniku, služební automobily, výstroj, výzbroj a bezpečnou manipulaci s ní. Chválili si také zhlédnutí veškerých videozáznamů ze služebních zákroků při ochraně životů, zdraví a majetku občanů a veřejného pořádku. Nechyběla ani volná diskuze se zástupci bezpečnostních sborů. Díky ní získali žáci možnost navázat kontakty s profesionály v oboru, což může být užitečné pro jejich další profesní rozvoj. Všichni žáci vyjádřili vůči příslušníkům bezpečnostních složek veliký obdiv, respekt a uznání za jejich obětavou práci. Věnovali se jim nad rámec svých povinností, rozšiřovali zájem žáků o práci a motivovali je k budoucímu vstupu do služebního poměru.

 

Společnou zábavu si žáci zpestřili opékáním buřtů a sportovními aktivitami. Kombinace teoretické výuky s praktickým odborným soustředěním je velmi efektivní způsob, jak žákům předat komplexní znalosti a dovednosti. Připraví je na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů a složek v ČR, na další studium na vysokých školách, upevní jejich neformální vztahy a zdůrazní význam týmové práce. Všem zúčastněným složkám SŠT Most děkuje za neocenitelnou práci a za to, že s žáky sdíleli své zkušenosti a znalosti. Jejich úsilí a ochota přispěla k uskutečnění této akce a SŠT Most si velmi váží nasazení a spolupráce při rozvoji studijního oboru Bezpečnostně právní činnost.

 

 

Účastníci soustředění byli:

-          oddělení hlídkové služby PČR Územního odboru Most,

-          oddělení obecné kriminality PČR Územního odboru Most,

-          oddělení dopravního inspektorátu PČR z Územního odboru Teplice,

-          oddělení služební kynologie PČR z Územního odboru Litoměřice,

-          Zásahová jednotka KŘP ÚK,

-          Speciální pořádková jednotka KŘP ÚK,

-          instruktora sebeobrany ze Školního policejního střediska ÚL Skupiny služební přípravy Chomutov.

-          rekrutační pracoviště Armády ČR Ústí nad Labem, Velitelství 4. brigády rychlého nasazení Žatec a               41. mechanizovaný prapor „generála Josefa Malého“,

-          příslušníci z Věznice Bělušice,

-          HZS Ústeckého kraje HS Lovosice,

-          Zdravotní záchranná služba ÚK.

 

 

26.06.2024