Zobrazit menu

MLADÍ POLICISTÉ MLADÝM – CHCEME VÍC NEŽ JEN POMÁHAT A CHRÁNIT, JDETE DO TOHO S NÁMI?

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 proběhla náborová akce Policie ČR územního odboru Most „MLADÍ POLICISTÉ MLADÝM“ pro žáky 4. ročníky oboru Bezpečnostně právní činnost. Akce byla zajištěna a provedena policisty ppor. Mgr. Martinem Kovácsem, ppor. Filipem Snopem a prap. Kristinou Černou ...

Žákům byla představena všeobecná činnost Policie ČR, jednotlivé útvary PČR a především útvary pracoviště územního odboru Most. Policisté žákům představili zajímavosti jejich práce a ukázali jim i videozáznamy z praxe, které velmi upoutaly pozornost žáků. Nezapomnělo se ani na témata jako jsou přijímací zkoušky k PČR, psychologické testy, fyzické testy, studium na vysoké škole a další. Policisté vyprávěli o vlastních zkušenostech při výkonu služby, vtipné případy i nebezpečné události. Žáci si také prohlédli výstroj a výzbroj, kterou policisté používají.

Akce byla pro naše žáky velice přínosná, především pro ty, kteří mají zájem nastoupit do služebního poměru k PČR (a že jich není málo ???? ). Velice děkujeme příslušníkům PČR za jejich vstřícnost, ochotu a čas strávený s našimi žáky. Žáci se na toto setkání vždy těší a odcházejí obohaceni o nové informace. Svým profesionálním vyprávěním o práci v bezpečnostním sboru umějí policisté žáky nejen zaujmout, ale motivují je tím správným směrem. Děkujeme jim, že podporují naše žáky!

Ing.Eliška Angelov

 

14.02.2024