Zobrazit menu

Den otevřených dveří, Obor: Bezpečnostně právní činnost 7. 2. 2023

Ing. Markéta Vintrová

V úterý 7. 2. 2023 se konal na naší škole „Den otevřených dveří“. Obor Bezpečnostně právní činnost vzorně reprezentovali žáci 2., 3. a 4. ročníků (Tereza Faktorová, Daniel Matys, Marek Pilař, Berenika Beránková, Kateřina Navrátilová, Sofie Kaliničová, Eliška Dřevikovská, Daniela Kopová, Daniela Pichovcová, Jan Gutz, Jakub Vlček, Matěj Ptáčník a Pavel Werner).
Žáci představili obor budoucím žákům a jejich rodinným příslušníkům. Nechyběly ani praktické ukázky ze sebeobrany, prohlídka školy a domova mládeže.
Ke skvělé organizaci „Dne otevřených dveří“ přispěli vyučující Ing. Miroslava Dvořáčková, Mgr. Andrea Hříbalová, JUDr. Jaromír Říha, Ing. Vít Pech a Ing. Tomáš Hrabovský.

Všem zúčastněným děkuji!

Ing. Markéta Vintrová
VUTV S, úsek EKO

09.02.2023