Zobrazit menu

Přijímací řízení

Přihlášky a další užitečné dokumenty jsou ke stažení pod aktualitami

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE UCHAZEČŮ O STUDIUM KONAJÍCÍCH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Vzhledem k náročnosti organizace a jednotnému zkušebnímu schématu přijímacích zkoušek, které bylo stanoveno MŠMT a CZVV a provozu školy ve dnech 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018 škola nezajišťuje dohled nad uchazeči v době mezi konáním jednotlivých testů a po ukončení testu z českého jazyka a literatury. V této době za uchazeče zodpovídají jejich zákonní zástupci. Uchazeč se dostaví do školy vždy včas před konáním zkoušky nejpozději 20 minut před zahájením zkoušky, tzn. v 8:10 hod. před konáním zkoušky z matematiky (konec zkoušky z matematiky v 9:55 hod., u žáků s PUP v 10:15 hod., resp. 10:30 hod.) a v 10:30 hod. před konáním zkoušky z českého jazyka a literatury. Po vykonání testů uchazeči samostatně školu opouští (konec zkoušky z českého jazyka a literatury ve 12:05 hod. u žáků s PUP ve 12:20 hod. resp. ve 12:50 hod.).

Přijímací zkoušky konají žáci, kteří řádně podali přihlášku ke studiu některého z maturitních oborů. Každý uchazeč obdrží poštou dopis s pozvánkou k přijímací zkoušce, která se bude konat v termínu dle označení pořadí školy v přihlášce uchazeče. Níže, v části "Ke stažení:", jsou obecné pokyny k přijímací zkoušce pod názvem "2018-03-20_pokyny_k_prijimacim_zkouskam.pdf".  

Uchazeči o studium oborů učebních přijímací zkoušky nekonají (viz. kritéria přijíacího řízení). 

Termíny konání přijímacích zkoušek: 

Datum konání přijímací zkoušky Didaktický test z předmětu Čas zahájení zkoušky
12. 4. 2018 (1. termín) Matematika 8:30
Český jazyk a literatura 10:50
16. 4. 2018 (2. termín) Matematika 8:30
Český jazyk a literatura 10:50

 

Archiv předešlých školních roků

13.09.2018
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 - IV. kolo
06.09.2018
Kritéria IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
24.08.2018
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 - III. kolo
16.07.2018
Kritéria III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
07.06.2018
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 - II. kolo
24.05.2018
Kritéria II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
21.05.2018
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 - I. kolo, II. termín
02.05.2018
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 - Maturitní obory - I. kolo
23.04.2018
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 - 3leté obory - I. Kolo
30.01.2018
Kritéria I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

 

 Ke stažení: