Zobrazit menu

VÍTEJTE

Vítejte

Zde se dovíte vždy aktuální informace a změny týkající se školy, studia, přijímacích řízení apod. Novinky jednotlivých oborů, naleznete vždy na stránce konkrétního oboru.

Organizace teoretické výuky

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit žáků středních škol v období od 8. do 30. června 2020

/vydalo MŠMT ČR - harmonogram uvolňování v oblasti školství/

Vážení žáci, vážení rodiče,

z důvodů konání maturitních zkoušek, jednotných závěrečných zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek není škola schopná z hlediska personálního a prostorového zajistit podmínky pro vzdělávací aktivity žáků, proto se tyto aktivity konat nebudou.

Žákům, kteří budou mít zájem o konzultace, případně o doplnění klasifikace, bude jim tato vzdělávací aktivita po dohodě s vyučujícími umožněna.

Organizace praktického výcviku

Vážení rodiče, vážení žáci,

od 1. června 2020 se umožňuje prezenční přítomnost žáků nižších ročníků (1. a 2. ročník) středních škol za účelem realizace všech forem praktického vyučování. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na hygienické a personální podmínky při konání maturitních a závěrečných zkoušek Vás žádám o zvážení toho, zda je vaše přítomnost v odborném výcviku nutná. Dle nařízení ministra školství, mládeže a tělovýchovy je přítomnost žáků na pracovištích odborného výcviku dobrovolná.

Pokud se dostavíte, učitelé odborného výcviku se vám budou věnovat.

Uzavření školy - Koronavirus

Vážení rodiče,

z rozhodnutí bezpečnostní rady státu, se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a universitách a to na dobu neurčitou a platí od 11.3.2020.

Pokud nastane situace, že epidemie je na ústupu, opatření se zruší.

Sledujte stránky naší školy, MŠMT a MZ ČR.

Volno se netýká pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale pouze žáků.

hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Konkursní řízení na obsazení ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Dny otevřených dveří:

26.11.2019, 14.01.2020 a 11.02.2020. Vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Ředitelská volna:

31.10.2019, 1.11.2019 a 11. až 12.6.2020.

Třídní schůzky:

 20.11.2019 od 16.00 hod.

Informace

pro školní rok

2019-2020

INFORMAČNÍ video oborů SŠT MOST
Informační leták pro školní rok 2020-2021
Organizace školního roku 2019-2020

Program pro zobrazení PDF doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

NOVINKY

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – II. kolo

Soubory je možno stáhnout pod ...

Více

Aktuální rozvrhy v mimořádné výuce

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Termíny MZ - JARO 2020

Soubory je možno stáhnout pod ...

Více

Organizace výuky na Střední škole technické Most p. o.

PaedDr. Karel ...

Více

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých ...

Více

Výsledky I. kola přijímacího řízení - učební obory

Soubory podle označení oboru je možno stáhnout pod ...

Více

Koronavirus

PaedDr. Karel ...

Více

Konkursní řízení na obsazení ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

3. místo: Florbalový turnaj žákyň středních škol

Ing. Miroslava ...

Více

Kritéria I. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

8. roč. soutěže ve svařování: O zlatou kuklu společnosti SIAD

Bc. Ivan ...

Více

Informace ke stávce dne 6.11.2019

Vážení rodiče, ...

Více

Ředitelské volno

editel školy PaedDr. Karel Vokáč vyhlásil v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitelské volno na dny  31.10.2019, 01.11.2019 (z provozních ...

Více

Termíny MZ - Jaro 2020

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 – 4.kolo

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Kritéria IV. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 – 3.kolo

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Kritéria III. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 – 2.kolo

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Kritéria II. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více
Načíst starší novinky