Zobrazit menu

VÍTEJTE

Vítejte

Zde se dovíte vždy aktuální informace a změny týkající se školy, studia, přijímacích řízení apod. Novinky jednotlivých oborů, naleznete vždy na stránce konkrétního oboru.

POZOR! při vstupu do objektů školy je zapotřebí, aby měl každý žák vyplněný tento formulář:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Organizace teoretické výuky

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit žáků středních škol v období od 8. do 30. června 2020

/vydalo MŠMT ČR - harmonogram uvolňování v oblasti školství/

Vážení žáci, vážení rodiče,

z důvodů konání maturitních zkoušek, jednotných závěrečných zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek není škola schopná z hlediska personálního a prostorového zajistit podmínky pro vzdělávací aktivity žáků, proto se tyto aktivity konat nebudou.

Žákům, kteří budou mít zájem o konzultace, případně o doplnění klasifikace, bude jim tato vzdělávací aktivita po dohodě s vyučujícími umožněna.

Organizace praktického výcviku

Vážení rodiče, vážení žáci,

od 1. června 2020 se umožňuje prezenční přítomnost žáků nižších ročníků (1. a 2. ročník) středních škol za účelem realizace všech forem praktického vyučování. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na hygienické a personální podmínky při konání maturitních a závěrečných zkoušek Vás žádám o zvážení toho, zda je vaše přítomnost v odborném výcviku nutná. Dle nařízení ministra školství, mládeže a tělovýchovy je přítomnost žáků na pracovištích odborného výcviku dobrovolná.

Pokud se dostavíte, učitelé odborného výcviku se vám budou věnovat.

Uzavření školy - Koronavirus

Vážení rodiče,

z rozhodnutí bezpečnostní rady státu, se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a universitách a to na dobu neurčitou a platí od 11.3.2020.

Pokud nastane situace, že epidemie je na ústupu, opatření se zruší.

Sledujte stránky naší školy, MŠMT a MZ ČR.

Volno se netýká pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale pouze žáků.

hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

 

Dny otevřených dveří:

26.11.2019, 14.01.2020 a 11.02.2020. Vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Ředitelská volna:

31.10.2019, 1.11.2019 a 11. až 12.6.2020.

Třídní schůzky:

 20.11.2019 od 16.00 hod.

Informace

pro školní rok

2019-2020

INFORMAČNÍ video oborů SŠT MOST
Informační leták pro školní rok 2020-2021
Organizace školního roku 2019-2020

Program pro zobrazení PDF doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

 

NOVINKY

Kritéria III. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Výsledky II. kola přijímacího řízení

Soubory je možno stáhnout pod ...

Více

Výsledky I. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Soubory je ožno stáhnout pod ...

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – II. kolo

Soubory je možno stáhnout pod ...

Více

Aktuální rozvrhy v mimořádné výuce

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Termíny MZ - JARO 2020

Soubory je možno stáhnout pod ...

Více

Organizace výuky na Střední škole technické Most p. o.

PaedDr. Karel ...

Více

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých ...

Více

Výsledky I. kola přijímacího řízení - učební obory

Soubory podle označení oboru je možno stáhnout pod ...

Více

Koronavirus

PaedDr. Karel ...

Více

Konkursní řízení na obsazení ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

3. místo: Florbalový turnaj žákyň středních škol

Ing. Miroslava ...

Více

Kritéria I. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

8. roč. soutěže ve svařování: O zlatou kuklu společnosti SIAD

Bc. Ivan ...

Více

Informace ke stávce dne 6.11.2019

Vážení rodiče, ...

Více

Ředitelské volno

editel školy PaedDr. Karel Vokáč vyhlásil v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitelské volno na dny  31.10.2019, 01.11.2019 (z provozních ...

Více

Termíny MZ - Jaro 2020

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 – 4.kolo

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Kritéria IV. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 – 3.kolo

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více
Načíst starší novinky