Zobrazit menu

VÍTEJTE

Vítejte

Zde se dovíte vždy aktuální informace a změny týkající se školy, studia, přijímacích řízení apod. Novinky jednotlivých oborů, naleznete vždy na stránce konkrétního oboru.

DŮLEŽITÉ!!!

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 "o přijetí krizového opatření", vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.

Toto usnesení se vztahuje jak na teoretickou, tak i na praktickou výuku žáků.

!!! POZOR !!!

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, nařídil ministr zdravotnictví povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov celé ČR.

Od pátku 18.9.2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

To znamená, že od 10.9.2020 jsou roušky povinnou výbavou všech žáků a pracovníků školy a od 18.9.2020 i během výuky v učebnách.

Další informace budeme sledovat a postupně je zveřejňovat na našich webových stránkách.

VSTUP S PŘÍZNAKY infekčního onemocnění NEBUDE POVOLEN

Věnujte pozornost zdravotnímu stavu vašich dětí / našich žáků /, aby školu navštěvovali

bez příznaků infekčního onemocnění ( jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Tím chráníte vaše dítě / žáka /, jeho spolužáky, pedagogy a nepedagogy naší školy.

Žák s výše uvedenými příznaky nebude vpuštěn do prostor školy.

Informace pro školní rok 2020-2021
INFORMAČNÍ video oborů SŠT MOST
Informační leták pro školní rok 2020-2021
Organizace školního roku 2020-2021

Dny otevřených dveří:

12.01.2021 a 16.02.2021. Vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Ředitelská volna:

26. až 27.10.2020, 16.11.2020 a 21. až 22.12.2020.

Třídní schůzky:

 18.11.2020 od 16.00 hod.

V současné také době probíhá v celé škole kompletní rekonstrukce toalet, a proto žádáme o zvýšenou pozornost při pohybu po budově a o shovívavost. V tomto školním roce nebude vyžadováno přezouvání žáků.

Opatření COVID-19

Program pro zobrazení PDF doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

NOVINKY

Termíny MZ - JARO 2021

Soubor je možno stáhnout pod ...

Více

Rekonstrukce strojírenského centra SŠT Most - soustružna

Lucie Horská, Judita ...

Více

Rekonstrukce domova mládeže SŠT Most

Judita Lechová, Lucie ...

Více

Opatření COVID-19 od 14.10.2020

Ing. Jiří ...

Více

Naši šikovní žáci horlivě pracují!

Lucie Horská, Judita ...

Více

Realizace distanční výuky v SŠT Most

Lucie Horská, Judita ...

Více

Rekonstrukce strojírenského centra SŠT Most

Lucie Horská, Judita ...

Více

Provoz školy v období distanční výuky od 5. října do 18. října 2020

Ing. Radmila ...

Více

Realizace přechodu ke vzdálené (distanční) výuce

Lucie Horská, Judita ...

Více

Oprava elektro – učebny v SŠT Most

Lucie Horská, Judita ...

Více

Oprava laviček v prostorách SŠT Most

Lucie Horská, Judita ...

Více

Český den proti rakovině

Ing. Markéta Vintrová (ZŘTV – EKO) Bc. Tereza Švarcová (třídní ...

Více

Rekonstrukce kanceláře asistentky ředitelky školy

Lucie ...

Více

Rekonstrukce zasedací místnosti

Lucie ...

Více

Projekt: Vzdělávání pedagogů - nástroj ke zkvalitnění výuky

Lucie ...

Více

Spolupráce s Ishimitsu Manufacturing Czech s.r.o.

Lucie ...

Více

Projekt: Zábavou k odbornému vzdělávání

Lucie Horská, finanční oddělení ...

Více

Reprezentace na soutěži Řemeslo /SKILL 2020

Ing. Jiří ...

Více

Opatření COVID-19 od 18.9.2020

Ing. Markéta Vintrová, ZŘTV - obory ...

Více

Výsledky IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Soubory je možno stáhnout pod ...

Více
Načíst starší novinky