Zobrazit menu

Pedagogický sbor STES

ÚSEK TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ (STES): OBORY STAVEBNÍ, ELEKTROTECHNICKÉ A STROJÍRENSKÉ, CHOVATELSTVÍ

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Ing. Radmila Krastenicsová

kabinet č.474, učebna č.468, 472

tel.: 476137352

krastenicsova.radmila@sstmost.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování - STES

Ing. Bc. Tomáš Kučera

kabinet č. 544, 543, 542

tel.: 476137544

mob.: 736633053

kucera.tomas@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, výchovný poradce

Soňa Bastyánová

kabinet č.581, učebna č.579

tel.: 476137530

bastyanova.sona@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jana Bělíková

kabinet č.345, učebna č.441

tel.: 476137205

belikova.jana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Zdenka Březinová

kabinet č.535, učebna č.522

tel.: 476137348

brezinova.zdenka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, výchovný poradce

Mgr. Alena Bulová

kabinet č.604, učebna č.600

tel.: 476137536

bulova.alena@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Milan Bunganič

kabinet č.597, učebna č.599

tel.: 476137356

bunganic.milan@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Josef Cafourek

kabinet č.592, učebna č.594

tel.: 476137354

cafourek.josef@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Josef Cimrman

kabinet č.443, učebna č.541, 465

tel.: 476137333

cimrman.josef@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Darina Fenclová

kabinet č.452, učebna č.540

tel.: 476137334

fenclova.darina@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Antonín Gorschenek

kabinet č.583, učebna č.589

tel.: 476137323

gorschenek.antonin@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jaroslav Hermann

kabinet č.570, učebna č.568

tel.: 476137341

hermann.jaroslav@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Zuzana Hubínková

kabinet č.517, učebna č.516

tel.: 476137346

hubinkova.zuzana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Martin Charvát

kabinet č.547, učebna č.548

tel.: 476137327

charvat.martin@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Vladimíra Ješátková

kabinet č.517, učebna č.512

tel.: 476137346

jesatkova.vladimira@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Vladimír Jošek

kabinet č.440, učebna č.442

tel.: 476137342

mob.*: 777341038

josek.vladimir@sstmost.cz 

Učitel teoretického vyučování

Bc. Josef Jurkovič

 kabinet č.601, učebna č.603, 466

 tel.: 476137536

 jurkovic.josef@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Karolína Kopáčková

-

tel.: 476118209

kopackova.karolina@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Šárka Kratochvílová

kabinet č.518, učebna č.519

tel.: 476137346

kratochvilova.sarka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Jana Lavičková

kabinet č.604, učebna č.590

tel.: 476137356

lavickova.jana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Martin Makovský

kabinet č.542, učebna č.508

tel.: 476137323

makovsky.martin@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, koordinator ŠVP

Ing. Valentina Merhoutová

kabinet č.604, učebna č.585, 567

tel.: 476137356

merhoutova.valentina@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Karel Neumann

kabinet č.592, učebna č.595

tel.: 476137354

neumann.karel@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, metodik prevence

Bc. Monika Psiková

kabinet č.587, učebna č.586

tel.: 476137323

psikova.monika@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Kamila Rybínová

kabinet č.535, učebna č.561, 513

tel.: 476137348

rybinova.kamila@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Jiřina Rychtářová

kabinet č.604, učebna č.598

tel.: 476137356

rychtarova.jirina@sstmost.cz 

Učitel teoretického vyučování

Ing. Vladimíra Slábová

kabinet č.503, učebna č.505

tel.: 476137343

slabova.vladimira@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Klára Smrčková

kabinet č.551, učebna č.569

tel.: 476137327

smrckova.klara@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Jiří Steklý

kabinet č.547, učebna č.578

tel.: 476137327

stekly.jiri@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jitka Šimůnková

kabinet č.558, učebna č.555

tel.: 476137349

simunkova.jitka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jaroslava Škoudlilová

kabinet č.587, učebna č.588

tel.: 476137323

skoudlilova.jaroslava@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Petra Türbová

kabinet č.581, učebna č.580

tel.: 476137530

turbova.petra@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Radim Uher

kabinet č.503, učebna č.507

tel.: 476137343

uher.radim@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Lucie Vavro

kabinet č.551, učebna č.550

tel.: 476137327

vavro.lucie@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování - správce sítě a výpočetní techniky

Kamil Veselý

kabinet č.239, učebna č.241

tel.: 476137533

mob.: 736633047

vesely.kamil@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Jan Voda

kabinet č.473, tělocvična

tel.: 476137314

voda.jan@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Petr Zamazal

kabinet č.473, tělocvična

tel.: 476137314

zamazal.petr@sstmost.cz

* dobrovolně zveřejněný soukromý telefonní kontakt