Zobrazit menu

Pedagogický sbor STES

ÚSEK TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ (STES): OBORY STAVEBNÍ, ELEKTROTECHNICKÉ A STROJÍRENSKÉ, CHOVATELSTVÍ

Vedoucí učitel teoretického vyučování (STES)

Ing. Ivana Hermannová

kabinet č. 544, 543, 542, učebna č.569, 548

tel.: 476137544, 476137323

mob.: 736633053

hermannova.ivana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Tomáš Babouček

-

tel.: 476118209

baboucek.tomas@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, metodik prevence

Soňa Bastyánová

kabinet č.581, učebna č.579

tel.: 476137530

bastyanova.sona@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jana Bělíková

kabinet č.345, učebna č.441

tel.: 476137205

belikova.jana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Iva Brisudová

kabinet č.535, učebna č.532, 510

tel.: 476137348

brisudova.iva@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, výchovný poradce

Mgr. Alena Bulová

kabinet č.604, učebna č.600

tel.: 476137536

bulova.alena@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Milan Bunganič

kabinet č.597, učebna č.599

tel.: 476137356

bunganic.milan@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Josef Cafourek

kabinet č.592, učebna č.594

tel.: 476137354

cafourek.josef@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Josef Cimrman

kabinet č.443, učebna č.541, 465

tel.: 476137333

cimrman.josef@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Marcela Černá

kabinet č.518, učebna č.522, 513

tel.: 476137346

cerna.marcela@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Daniela Dinstpírová

kabinet č.517, učebna č.516

tel.: 476137346

dinstpirova.daniela@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Darina Fenclová

kabinet č.452, učebna č.540

tel.: 476137334

fenclova.darina@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Antonín Gorschenek

kabinet č.583, učebna č.589

tel.: 476137307

gorschenek.antonin@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, metodik IKT

Ing. Blažej Grznár

kabinet č.604, učebna č.590

tel.: 476137356, 476137561

grznar.blazej@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jaroslav Hermann

kabinet č.547, učebna č.568

tel.: 476137327

hermann.jaroslav@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Vladimír Jošek

kabinet č.440, učebna č.442

tel.: 476137342

mob.*: 777341038

josek.vladimir@sstmost.cz 

Učitel teoretického vyučování

Ing. Šárka Kratochvílová

kabinet č.517, učebna č.505

tel.: 476137346

kratochvilova.sarka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jiří Kraus

kabinet č.503, učebna č.507, 439

tel.: 476137343

kraus.jiri@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Hana Krausová

-

tel.: 476118209

krausova.hana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, výchovný poradce

Mgr. Věra Krejzová

kabinet č.452, učebna č.511

tel.: 476137334

krejzova.vera@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Valentina Merhoutová

kabinet č.604, učebna č.585, 567

tel.: 476137356

merhoutova.valentina@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Karel Neumann

kabinet č.592, učebna č.595

tel.: 476137354

neumann.karel@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Monika Psiková

kabinet č.587, učebna č.586

tel.: 476137323

psikova.monika@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Kamila Rybínová

kabinet č.535, učebna č.561, 549

tel.: 476137348

rybinova.kamila@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Jiřina Rychtářová

kabinet č.604, učebna č.598

tel.: 476137356

rychtarova.jirina@sstmost.cz 

Učitel teoretického vyučování

Jiří Steklý

kabinet č.551, učebna č.545

tel.: 476137356

stekly.jiri@sstmost.cz 

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jitka Šimůnková

kabinet č.536, učebna č.555

tel.: 476137322

simunkova.jitka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jaroslava Škoudlilová

kabinet č.587, učebna č.588, 466

tel.: 476137323

skoudlilova.jaroslava@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Šárka Šumová

kabinet č.518, učebna č.512

tel.: 476137346

sumova.sarka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Vladimír Veselý

kabinet č.601, učebna č.603

tel.: 476137356

vesely.vladimir@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Věra Vitoušová

kabinet č.558, učebna č.508

tel.: 476137355, 476137349

vitousova.vera@sstmost.cz 

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Jan Voda

kabinet č.473, tělocvična

tel.: 476137314

voda.jan@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Karolína Vokáčová

kabinet č.551, učebna č.578

tel.: 476137327

vokacova.karolina@sstmost.cz

* dobrovolně zveřejněný soukromý telefonní kontakt