Zobrazit menu

Pedagogický sbor EKO

ÚSEK TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ (EKO) - EKONOMICKÉ OBORY: bezpečnostně právní činnost, peněžní manipulant, management a právo ve veřejné správě, ekonomika a podnikání, podnikání

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Jana Adamcová

kabinet č.553, učebna č.534

tel.: 476137338

adamcova.jana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

JUDr. Vladimír Bednář

kabinet č.473, učebna č.472

tel.: 476137303

bednar.vladimir@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Petr Brabec

kabinet č.345, učebna č.339

tel.: 476137205

brabec.petr@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Oldřich Bubeníček

kabinet č.560, učebna č.539

tel.: 476137349

bubenicek.oldrich@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, výchovný poradce

Mgr. Petra Burdová

kabinet č.438, učebna č.450

tel.: 476137240

burdova.petra@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Miroslava Dvořáčková

kabinet č.337, učebna č.348, 349

tel.: 476137336

dvorackova.miroslava@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Linda Hejdová - Lindová

kabinet č.337, učebna č.340

tel.: 476137336

hejdova.linda@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování, speciální pedoagog, konzultant pro ŠPZ

Mgr. Andrea Hříbalová

kabinet č.338, učebna č.343

tel.: 476137359

mob.*: 725649657

hribalova.andrea@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jarmila Kabourková

kabinet č.337, učebna č.456

tel.: 476137336

kabourkova.jarmila@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Radmila Krastenicsová

kabinet č.474, učebna č.468, 472

tel.: 476137352

krastenicsova.radmila@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Alexandra Krištofíková

kabinet č.440, učebna č.464

tel.: 476137342

kristofikova.alexandra@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Bc. Denisa Markaczová

kabinet č.438, učebna č.437

tel.: 476137240

markaczova.denisa@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Lenka Maděrová

kabinet č.453, učebna č.462

tel.: 476137320

maderova.lenka@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Milan Mierný

kabinet č.473, učebna č.485

tel.: 476137303

mierny.milan@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jan Mísař (ml.)

kabinet č.560, učebna č.557

tel.: 476137349

misar.jan.ml@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Bohumil Moravec

kabinet č.486, učebna č.343, internát

tel.: 476137352, 476137314

moravec.bohumil@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Jan Novak

kabinet č.486, učebna č.489

tel.: 476137352

novak.jan@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Antonín Novák

kabinet č.536, učebna č.533

tel.: 476137322

novak.antonin@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Čestmír Miroslav Olič

kabinet č.583, učebna č.584

-

olic.cestmir@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Andrea Ondrejková

kabinet č.553, učebna č.347

tel.: 476137349

ondrejkova.andrea@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Ivana Pátková

kabinet č.338, učebna č.346

tel.: 476137349

patkova.ivana@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Aleš Polata

kabinet č.345, tělocvična

tel.: 476137205, 476137314

polata.ales@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Michaela Popovičová

kabinet č.337, učebna č.336

tel.: 476137336

popovicova.michaela@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Mgr. Barbora Procházková

kabinet č.453, učebna č.554

tel.: 476137320

prochazkova.barbora@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Aleš Rothanzl

kabinet č.453, učebna č.342

tel.: 476137320

rothanzl.ales@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

JUDr. Jaromír Říha

kabinet č.486, učebna č.471

tel.: 476137352

riha.jaromir@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

JUDr. Jaroslav Strolený

kabinet č.486, učebna č.487

tel.: 476137352

stroleny.jaroslav@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Tereza Švarcová

kabinet č.337, učebna č.563

tel.: 476137336

svarcova.tereza@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Eliška Trebulová

kabinet č.338, učebna č.341

tel.: 476137359

trebulova.eliska@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Petr Václavík

kabinet č.473, internát

tel.: 476137303

vaclavik.petr@sstmost.cz

Učitel teoretického vyučování

Ing. Markéta Vintrová

kabinet č.553, učebna č.506

tel.: 476137338

vintrova.marketa@sstmost.cz

* dobrovolně zveřejněný soukromý telefonní kontakt