Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, tel. 476137356, mob. 736633033

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

MZ Jaro 2021

Podávání přihlášek:

studenti maturitních ročníků získají přihlášky na Bakaláři a v Teamsech od svých třídních učitelů včetně následujících informací.

Studenti z minulých projektů si přihlášku stáhnou a vytisknou z přílohy KE STAŽENÍ. Vyberte si správnou přihlášku vzhledem ke svému oboru. Vyplňte veškeré chybějící údaje a označte křížkem všechny zkoušky, které konáte v náhradním nebo opravném termínu. Pozor, na první stránce se přihlášujete  pouze ke konání didaktického tesu, ústní zkoušky a písemné zkoušky jsou na druhé straně. Pokud máte posudek z Pedagogicko-psychologické poradny, musíte udělat křížek i na druhé straně a uvést RIP poradny a posudku, který musíte přiložit. Dole v pravé straně tabulky napište své jméno, podepište se a napište datum. Takto vyplněnou přihlášku naskenujte nebo ofoťte  a do 13.11. zašlete na mail:rychtarova.jirina@sstmost.cz. Originál přihlášky pak odevzdejte na vrátnici školy do 27.11.2020 (včetně posudku z poradny, pokud žádáte o PUP).

V první polovině prosince Vám na Váš mail zašlu Výpis přihlášky. Musíte si všechny údaje zkontrolovat a pokud by některý údaj nesouhlasil, okamžitě volejte 736 633 033 nebo mi napište mail .Později údaje nelze měnit. .

Sledujte stránky školy a doporučuji stránky www.maturita.cermat.cz

 

 

MZ PODZIM 2020

Dne 18.8.2020 byla žákům, kteří se přihlásili ke konání MZ termín Podzim 2020, zaslána Pozvánka ke konání DT. Nezapomeňte se dostavit včas na určenou školu, občanský průkaz, vhodnou propisovací tužku, popř. Matematické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor sebou.

Termíny konání Písemné/praktické zkoušky: pro technické obory      6. - 7.9.2020,

pro obory BP, VS, PD       8. - 10.9,.2020

Termíny konání ústní zkoušky: pro technické obory 14.9.2020, pro obory BP, VS, PD    15. - 18.9.2020

Žákům, kteří se přihlásili ke konání MZ v termínu Podzim 2020, byl 30.7.2020 zaslán Výpis přihlášky. Výpis zkontrolujte, případné nesrovnalosti ihned oznamte na uvedený mail či řešte na tel. 736633033.

Pozvánka ke konání DT a PP Vám bude zaslána do 20.8.2020 .Na zkoušku se dostavte včas do uvedené školy a učebny, občanský průkaz sebou.

Informace o termínech praktické zkoušky a zkoušky ústní najdete zde, popř. se informujte u tř, uč.

Studenti, kteří se z VÁŽNÝCH zdravotních důvodů nemohou dostavit ke konání jakékoli části MZ, musí do 3 pracovních dnů doložit řediteli školy potvrzení od lékaře. Pokud omluvenku nedoloží, budou hodnoceni   stupněm 5.

MZ JARO 2020

Pokud je žák  hodnocen z jakékoli části MZ nedostatečně a chce konat opravnou zkoušku v září, MUSÍ VYPLNIT PŘIHLÁŠKU K MZ termín podzim 2020 a odevzdat Mgr. Rychtářové nejpozději 20.7.2020. Přihlášky obdržíte od tř. uč. nebo v kabinetě č.604. Doporučuji vyplnit hned a odevzdat do konce června!!!

Studentům, kteří jsou přihlášeni k MZ termín Jaro 2020 byla dne 14.5. zaslána pozvánka ke konání DT. Termíny praktické, písemné a ústní zkoušky najdete zde v příloze - Soubory ke stažení nebo Termíny MZ. Rozpisy ústní zkoušky jednotlivců sdělí třídní učitel.

Dostavte se do učebny včas.

Přihlášení žáci se mohou začít hlásit do Výsledkového portálu žáka (www.vpz.cz). Zadejte adresu, pak své jméno a svůj kód , který naleznete na výpisu přihlášky. Výhodou je, že po DT dostanete své výsledky a hodnocení bez časové prodlevy.

Dne 3.12.2019 byl žákům zaslán Výpis přihlášky k MZ termín Jaro 2020 a  Protokol o převzetí. Postupujte dle instrukcí a zadaných termínů v mailu.

Přihlášky k MZ termín Jaro 2020 se musí vyplnit a odevzdat nejpozději 29.11.2019 Mgr. Rychtářové do kabinetu č.604. Bez podané přihlášky nemůže žák jakoukoli část MZ konat.

3.12.2019 přihlášení žáci obdrží na svůj mail Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Ve výpisu zkontrolují všechny zapsané údaje(nebude na něm uvedeno R.Č. z důvodu ochrany dat), nahlásí případné nesrovnalosti a do 10.12.2019 přijdou podepsat Protokol o převzetí přihlášky. Protokol si také mohou doma vytisknout, podepsat a do 10.12. poslat do školy nebo odevzdat do č.604.

Dále průběžně sledujte stránky školy, kde budou postupně doplňovány další informace k MZ.

Termíny MZ - jaro 2021

 

Doplňující informace

TÉMATA MZ a seznam titulů z litratury (2020-2021)
Profilové části (2020-2021)
Předešlé školní roky (prof. části, Témata a Literatura)

Předsedové zkušební maturitní komise schválili elektronicky hodnocení praktických zkoušek profilové části a hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky, které naleznete níže "KE STAŽENÍ".

Třída

Obor

Předseda zkušební maturitní komise

ELT 4

Elektrotechnika

Mgr. Kateřina Burgerová

ELT 4

Stavebnictví

Mgr. Kateřina Burgerová

BP 4A

Bezpečnostně právní činnost

Mgr. Drahoslava Hihlánová

BP 4B

Bezpečnostně právní činnost

Mgr. Šárka Kratochvílová

BP 4C

Bezpečnostně právní činnost

Mgr. Drahoslava Hihlánová

VS 4

Ekonomika a podnikání

PhDr. Marie Knížová

PD 3

Podnikání

PhDr. Marie Knížová

 

Ke stažení:

Napište nám zprávu