Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, tel. 476137356, mob. 736633033

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

MZ Jaro 2019

Máte možnost přihlásit se do výsledkového portálu žáka. Stačí si do vyhledávače dát VPZ.cz a zadat požadované údaje( kód je uveden na výpisu přihlášky, který jste obdrželi v prosinci). Musíte pak potvrdit ANO, souhlasím se zasíláním výsledků MZ. Výhodou je, že po absolvování příslušných DT a PP obdržíte okamžitě po vyhodnocení výsledky a nemusíte čekat, až přijde vyhodnocení za třídu či školu.

Zároveň v příloze zasílám JZS, ve které je rozpis termínů konání všech státních částí MZ.

V pátek 7.12.2018 jsem přihlášeným žákům k MZ Jaro2019 zaslala Výpis přihlášky a Protokol o převzetí. Pokud jste mail neobdrželi, kontaktujte 736633033.

Nezapomeňte podepsat protokol u tř. uč., žáci z minulých ročníků podepíší protokol v kabinetě č.604 nebo mohou podepsaný protokol oskenovat a poslat na mail nebo poštou.

Ve dnech 16.11. až 30.11.2018

-  žáci maturitních tříd musí vyplnit u svého třídního učitele  přihlášku k MZ Jaro 2019.

-  žáci z minulých projektů mají přihlášky připraveny u Mgr. Rychtářové v kabinetě č.604

7.12.2018 každý přihlášený žák obdrží na svůj mail Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Na výpise zkontroluje všechny zapsané údaje a podpisem na Protokolu o převzetí potvrdí správnost všech zadaných údajů. Protokol odevzdá svému tř.uč., studenti z minulých projektů odevzdají do kabinetu č.604 nebo pošlou oskenovaný na rychtarova.jirina@sstmost.cz

   - žáci s PUP nezapomenou vyplnit požadavek do přihlášky a doložit Posudek z pedagogicko psychologické poradny

 Prohlédněte si stránky www.novamaturita.cz, na kterých najdete nový maturitní zpravodaj  2018/19 a další informace včetně DT z minulých let

V případě jakékoli nejasnosti nebo nesrovnalosti volejte 736633033.

 

 

Doplňující informace

TÉMATA MZ a seznam titulů z litratury (2018-2019)
Profilové části (2018-2019)
Předešlé školní roky (prof. části, Témata a Literatura)

Ke stažení:

Napište nám zprávu