Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, tel. 476137356, mob. 736633033

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

Doplňující informace

TÉMATA MZ a seznam titulů z litratury (2017-2018)
Profilové části (2017-2018)
Předešlé školní roky (prof. části, Literatura, informace)

MZ – TERMÍN JARO 2018

     Dne 13.3.2018 byla žákům odeslána pozvánka s termíny konání DT a PP s uvedením datumu a hodiny zahájení. Dostavte se včas s občanským průkazem a povolenými pomůckami(propisovací tužka, nikoli fixa a gumovací pero, rýsovací potřeby, kalkulátor na DT MAT, Pravidla pravopisu na PP CJL).  

     Podepsané Slovníky a Matematické tabulky musí být odevzdány ke kontrole třídnímu učiteli nejpozději 23.4.2018, žáci z minulých projektů odevzdají pomůcky do kabinetu č.604.  V den konání DT MAT nebo PP CJ budou Vaše zkontrolované Slovníky a Tabulky připraveny v přidělených učebnách.                        

Od pondělí 20.11.2017 do  30.11.2017 musí žáci 4.ročníků vyplnit a odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce termín Jaro 2018. Přihlášky obdrží od třídního učitele 20.11.2017.

Stejné termíny platí i pro žáky z minulých projektů. Přihlášky obdrží a ihned vyplní v kabinetě č.604 u Mgr. Rychtářové od 15.11.2017.

7.12.2017 pak každý přihlášený žák obdrží na svůj mail Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Na výpisu zkontroluje všechny uvedené údaje. Protokol přijde podepsat do školy nebo si formulář vytiskne, podepíše a pošle do školy. Nejpozději však do 15.12.2017!!!

V příloze najdete temata  pro ústní a profilové zkoušky a seznam četby pro školní rok 2017/18.

Pokud žák pravidelně dochází do Pedagogicko-psychologické poradny a je zařazen mezi žáky s PUP, musí k přihlášce doložit posudek z poradny, která spolupracuje s Cermatem.

V příloze pod názvem JZS (jednotné zkušební schéma)naleznete termíny konání DT a PP.

Ke stažení:

Napište nám zprávu