Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, telefon: 736633033

Rozcestník

TÉMATA MZ a seznam titulů z litratury (2021-2022)
x
Organizace a průběh MZ z ČJL a CIJ (2021-2022)
Profilové části (2021-2022)
Předešlé školní roky (prof. části, Témata a Literatura)

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

MZ PODZIM 2021

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Studenti, kteří řádně ukončili 4.ročník až v průběhu května a června si musí přijít vyplnit přihlášku k MZ termín Podzim 2021. Bez odevzdané přihlášky nemohou konat jakoukoli část MZ. Přihlášku najdete v Souborech ke stažení.

Připomínám, že na zadaný mail dostanete koncem srpna pozvánku pouze ke konání DT(první týden v září), termíny ústní a praktické části MZ budou uvedeny v přílohách nebo je získáte od třídních učitelů. Musíte průběžně sledovat stránky školy.

Všem studentům, kteří se řádně přihlásili k MZ podzim 2021 byl 29.7. zaslán Výpis přihlášky s vysvětlivkami. Reagujte pouze v případě zjištění nesrovnalostí. Jedná se o následnou kontrolu zapsaných údajů.

Dne 16.8. byla žákům zaslána pozvánka ke konání DT termínu podzim 2021. Pokud jste pozvánku neobdrželi, informujte na 736633033 Mgr. Rychtářovou.

V souborech KE STAŽENÍ jsou již uloženy termíny konání profilové části MZ a zkoušky praktické.

Bližší informace najdete na www.novamaturita, popř. využijte tel. kontakt 736633033.

MZ 2021 MimoŘádNÝ termín

Výsledky DT mimořádného termínu červenec 2021 budou zveřejněny 19.7.. Doporučuji všem  studentům přihlášení do Výsledkového portálu žáků (www.vpz.cz), zde získáte okamžitě hodnocení testu. Škola zajistí zaslání výsledků na Váš mail do 21.7.2021.

MZ Jaro 2021

Termíny MZ - jaro 2021

Podávání přihlášek:

studenti maturitních ročníků získají přihlášky na Bakaláři a v Teamsech od svých třídních učitelů včetně následujících informací.

Studenti z minulých projektů si přihlášku stáhnou a vytisknou z přílohy KE STAŽENÍ. Vyberte si správnou přihlášku vzhledem ke svému oboru. Vyplňte veškeré chybějící údaje a označte křížkem všechny zkoušky, které konáte v náhradním nebo opravném termínu. Pozor, na první stránce se přihlášujete pouze ke konání didaktického tesu, ústní zkoušky a písemné zkoušky jsou na druhé straně. Pokud máte posudek z Pedagogicko-psychologické poradny, musíte udělat křížek i na druhé straně a uvést RIP poradny a posudku, který musíte přiložit. Dole v pravé straně tabulky napište své jméno, podepište se a napište datum. Takto vyplněnou přihlášku naskenujte nebo ofoťte a do 13.11. zašlete na mail: rychtarova.jirina@sstmost.cz. Originál přihlášky pak odevzdejte na vrátnici školy do 27.11.2020 (včetně posudku z poradny, pokud žádáte o PUP).

V první polovině prosince Vám na Váš mail zašlu Výpis přihlášky. Musíte si všechny údaje zkontrolovat a pokud by některý údaj nesouhlasil, okamžitě volejte 736 633 033 nebo mi napište mail .Později údaje nelze měnit. .

V únoru byly přihlášeným žákům zaslány Pozvánky s uvedenými termíny konání DT. Pokud žák na svůj mail pozvánku neobdržel, kontaktujte eychtarova.jirina@sstmost.cz.

Dobrý den, dne 24.3.2021 jsem Vám zaslala nové pozvánky ke konání DT se změněnými termíny. Prosím prostudujte si pozvánku, v případě dotazu zavolejte.

Aktualizují se i termíny konání ústních zkoušek, takže doporučuji průběžně sledovat stránky školy s aktualizací termínů

Důležité: pokud nejste žáky maturitního ročníku 2020/2021, pak se na Vás NEVZTAHUJE VÝJIMKA o nekonání ústní části maturitní zkoušky a písemné práce. Určitě mě kontaktujte!

Výsledky DT budou zveřejněny 7.6.2021. Zaregistrujte se na www.vpz.cz a výsledky obdržíte na svůj mail. Požadovaný kód máte na Výpisu přihlášky, který jste obdrželi v prosinci.

Dobrý den, připomínám možnost konání opravných DT a to v červenci 7.7. - 9.7. Pozvánku s uvedením konkrétního data a času obdržíte koncem června. DT se budou konat na spádové škole, přineste si vytištěnou pozvánku a občanský průkaz. Tento termín platí pro všechny žáky, kteří si podali přihlášku na Jaro 2021.

Dobrý den, minulý týden jsem poslala pozvánku ke konání mimořádného termínu DT. Pokud se testů nemůžete účastnit, zašlete mi informační mail, zadám omluvu do systému. Pokud jste v kabinetě č. 604 podali přihlášku, platí Vám i na termín Podzim 2021. Pokud jste přihlášku nepodali a chcete některou část maturitní zkoušky konat, dostavte se do tohoto kabinetu ve dnech 28.6. až 2.7. od 9.00hod do 13.00hod a přihlášku podejte.

Kontaktujte 736633033 k upřesnění informací.

Sledujte stránky školy a stránky www.maturita.cermat.cz

Předsedové zkušební maturitní komise schválili elektronicky hodnocení praktických zkoušek profilové části a hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky, které naleznete níže "KE STAŽENÍ".

Třída

Předseda zkušební maturitní komise

EME 4 (ELT 4, MSM 4)

Mgr. Kateřina Burgerová

BP 4A

Mgr. Jiří Bečvář

BP 4B

Mgr. Drahoslava Hihlánová

BP 4C

Mgr. Šárka Kratochvílová

VS 4

Ing. Eva Čajanová

PD 3

Ing. Eva Čajanová

Ke stažení:

Napište nám zprávu