Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, tel. 476137356, mob. 736633033

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

Doplňující informace

TÉMATA MZ a seznam titulů z litratury (2017-2018)
Profilové části (2017-2018)
Předešlé školní roky (prof. části, Literatura, informace)

MZ – TERMÍN podzim 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018. Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytne Jiřina Rychtářová předvyplněný.

Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu. Přihlášku musí vyplnit i žáci 4.ročníků, kteří budou v červnu konat doklasifikační zkoušky nebo v srpnu zkoušky opravné. Vyplněnou přihlášku předají žáci nejpozději 25. června 2018 do kabinetu č.604 a nejpozději 5. července 2018 žáci obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce na svůj mail.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, nesmí zapomenout odevzdat s přihláškou i platné doporučení školského poradenského zařízení.

Podrobné informace k termínu podzim 2018 najdete na www.novamaturita.cz.

    

V příloze najdete temata  pro ústní a profilové zkoušky a seznam četby pro školní rok 2017/18.

Pokud žák pravidelně dochází do Pedagogicko-psychologické poradny a je zařazen mezi žáky s PUP, musí k přihlášce doložit posudek z poradny, která spolupracuje s Cermatem.

V příloze pod názvem JZS (jednotné zkušební schéma)naleznete termíny konání DT a PP.

Ke stažení:

Napište nám zprávu