Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, tel. 476137356, mob. 736633033

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

MZ JARO 2020

Přihlášení žáci se mohou začít hlásit do Výsledkového portálu žáka (www.vpz.cz). Zadejte adresu, pak své jméno a svůj kód , který naleznete na výpisu přihlášky. Výhodou je, že po DT a PP dostanete své výsledky a hodnocení bez časové prodlevy.

V souborech ke stažení máte i JZS, kde naleznete termíny a časy konání DT a PP.

Dne 3.12.2019 byl žákům zaslán Výpis přihlášky k MZ termín Jaro 2020 a  Protokol o převzetí. Postupujte dle instrukcí a zadaných termínů v mailu.

Přihlášky k MZ termín Jaro 2020 se musí vyplnit a odevzdat nejpozději 29.11.2019 Mgr. Rychtářové do kabinetu č.604. Bez podané přihlášky nemůže žák jakoukoli část MZ konat.

3.12.2019 přihlášení žáci obdrží na svůj mail Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Ve výpisu zkontrolují všechny zapsané údaje(nebude na něm uvedeno R.Č. z důvodu ochrany dat), nahlásí případné nesrovnalosti a do 10.12.2019 přijdou podepsat Protokol o převzetí přihlášky. Protokol si také mohou doma vytisknout, podepsat a do 10.12. poslat do školy nebo odevzdat do č.604.

Dále průběžně sledujte stránky školy, kde budou postupně doplňovány další informace k MZ.

Doplňující informace

TÉMATA MZ a seznam titulů z litratury (2019-2020)
Profilové části (2019-2020)
Předešlé školní roky (prof. části, Témata a Literatura)

 

Termíny MZ - JARO 2020

 

PODZIM 2019

V dokumentech ke stažení jsou uvedeny termíny konání praktické zkoušky a ústní části MZ.

Žákům byla odeslána pozvánka ke konání DT a PP. Ke zkouškám se dostavte včas dle instrukcí. Pokud jste pozvánku neobdrželi, okamžitě kontaktujte Mgr. Rychtářovou na tel. 736633033.

Jestliže se z vážných důvodů nemůžete dostavit ke konání jakékoli části MZ, musíte do tří dnů doložit omluvenku od lékaře řediteli školy, popř.Mgr. Rychtářové.

Žákům, kteří si včas podali přihlášku termín Podzim 2019, bude doručen do 30.6.2019 na jejich mail Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Pokud najdou jakékoli nepřesnosti ve výpisu, musí okamžitě kontaktovat  tel. 736633033 a problém vyřešit. Pokud je vše v pořádku, musí se dostavit do školy k podepsání protokolu o převzetí(1.7. až 3.7. od 8.00 hod do 12.00hod) nebo mají možnost si Protokol vytisknout, podepsat a poštou nebo naskenovaný zaslat do školy.

16.8.2019 pak přihlášení žáci obdrží Pozvánku ke konání PP a DT , na kterých mají uvedenu spádovou školu, den a hodinu konání. Dostavte se včas dle instrukcí s povolenými pomůckami, občanským průkazem a pozvánkou.

Žáci, kteří konají i ústní část MZ nebo zkoušku praktickou, si musí 2.9.2019 zavolat do školy(tř. uč., paní Drožová, Mgr. Rychtářová) a zjistit termín konání těchto částí MZ.

TERMÍNY JE MOŽNO STÁHNOUT POD TEXTEM.

 

MZ Jaro 2019

Student, který neprospěl z JAKÉKOLI ČÁSTI maturitní zkoušky si musí přijít do kabinetu č.604 ve dnech 17.6. až 21.6.(kromě středy 19.6.) podat přihlášku ke konání MZ termín Podzim 2019!

Připomínám termín psaní DT: 2.5.2019 a 3.5.2019 dle pozvánek. K psaní DT je připuštěn pouze student, který má uzavřený 4.ročník!!!

Žák, který v 2.pololetí neprospěl nebo je neklasifikován, musí přijít od 17.6. do 21.6(kromě středy 19.6.)do kabinetu č.604 podat si přihlášku k MZ termín Podzim 2019.

V souborech ke stažení zasílám Maturitní zpravodaj. Ve zpravodaji máte doporučené postupy při psaní DT, povolené pomůcky, rozsah bodů apod...Zpravodaj lze také otevřít na www.novamaturita.cz.

V souborech ke stažení jsou uvedeny termíny všech částí maturitní zkoušky všech tříd!!!

Máte možnost přihlásit se do výsledkového portálu žáka. Stačí si do vyhledávače dát VPZ.cz a zadat požadované údaje( kód je uveden na výpisu přihlášky, který jste obdrželi v prosinci). Musíte pak potvrdit ANO, souhlasím se zasíláním výsledků MZ. Výhodou je, že po absolvování příslušných DT a PP obdržíte okamžitě po vyhodnocení výsledky a nemusíte čekat, až přijde vyhodnocení za třídu či školu.

Zároveň v příloze zasílám JZS, ve které je rozpis termínů konání všech státních částí MZ.

V pátek 7.12.2018 jsem přihlášeným žákům k MZ Jaro2019 zaslala Výpis přihlášky a Protokol o převzetí. Pokud jste mail neobdrželi, kontaktujte 736633033.

Nezapomeňte podepsat protokol u tř. uč., žáci z minulých ročníků podepíší protokol v kabinetě č.604 nebo mohou podepsaný protokol oskenovat a poslat na mail nebo poštou.

Ve dnech 16.11. až 30.11.2018

-  žáci maturitních tříd musí vyplnit u svého třídního učitele  přihlášku k MZ Jaro 2019.

-  žáci z minulých projektů mají přihlášky připraveny u Mgr. Rychtářové v kabinetě č.604

7.12.2018 každý přihlášený žák obdrží na svůj mail Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Na výpise zkontroluje všechny zapsané údaje a podpisem na Protokolu o převzetí potvrdí správnost všech zadaných údajů. Protokol odevzdá svému tř.uč., studenti z minulých projektů odevzdají do kabinetu č.604 nebo pošlou oskenovaný na rychtarova.jirina@sstmost.cz

   - žáci s PUP nezapomenou vyplnit požadavek do přihlášky a doložit Posudek z pedagogicko psychologické poradny

 Prohlédněte si stránky www.novamaturita.cz, na kterých najdete nový maturitní zpravodaj  2018/19 a další informace včetně DT z minulých let

V případě jakékoli nejasnosti nebo nesrovnalosti volejte 736633033.

 

Předsedové zkušební maturitní komise schválili elektronicky hodnocení praktických zkoušek profilové části a hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky, které naleznete níže "KE STAŽENÍ".

Třída

Obor

Předseda zkušební maturitní komise

ELT 4

Elektrotechnika

Mgr. Kateřina Burgerová

ELT 4

Stavebnictví

Mgr. Kateřina Burgerová

BP 4A

Bezpečnostně právní činnost

Mgr. Drahoslava Hihlánová

BP 4B

Bezpečnostně právní činnost

Mgr. Šárka Kratochvílová

BP 4C

Bezpečnostně právní činnost

Mgr. Drahoslava Hihlánová

VS 4

Ekonomika a podnikání

PhDr. Marie Knížová

PD 3

Podnikání

PhDr. Marie Knížová

 

Ke stažení:

Napište nám zprávu