Zobrazit menu

Škola v proměnách času i prostoru

Počátky školy sahají již do padesátých let, kdy byly v Meziboří vybudovány školy, internáty, sportoviště a jídelny pro učňovskou mládež v oborech pro Severočeský hnědouhelný revír. Naše škola vznikla transformací klasického SOU, které bylo koncipováno jako vzdělávací zařízení SHD. Byl vyprojektován a vystavěn rozsáhlý areál, jehož kapacita je postačující pro výuku 2 200 žáků.

Chceme-li sledovat dějiny nejstaršího a největšího učňovského vzdělávacího střediska ústeckého kraje, nevyhneme se komplikovaným osudům českého školství v éře budování „šťastných zítřků“, která s sebou přinesla řadu nešťastných školských reforem i zásahů do obsahu a forem výuky.

Střední škola technická,Most, příspěvková organizace je státní školou, poskytující střední vzdělání v oborech z oblasti:

  • STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBY
  • STAVEBNICTVÍ
  • ELEKTROTECHNIKY
  • ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
  • EKONOMIKY A ADMINISTRATIVY
  • LOGISTIKY
  • CHOVATELSTVÍ KONÍ A SPORTOVNÍHO JEZDECTVÍ
  • BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOSTI

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/68R/2011 ze dne 05. 01. 2011 byl škole udělen certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje. 

Škola disponuje odbornými učebnami, jako jsou písárny, laboratoře k výuce elektrotechnických a stavebních oborů, rýsovny, počítačové učebny s hardwarovým a softwarovým vybavením na vysoké úrovniapod. Z cizích jazyků vyučujeme anglický, německý, francouzský, španělský a ruský. Praktické vyučování probíhá v prostorách odborného výcviku, vybavených odbornými dílnami a učebnami, kde se vzdělávají nejen žáci, ale i dospělí v rekvalifikačních a odborných kurzech a školeních. V průběhu studia mají žáci možnost získat řidičské oprávnění, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50, absolvování paličského kurzu, kurzu svařování plastů a mědi apod. Škola je významným partnerem domácích i zahraničních vzdělávacích zařízení, úřadů práce a institucí. Aktivně se podílí na řešení problematiky nezaměstnanosti a deficitu ve vzdělání obyvatelstva v našem regionu.

Obr. Založení školy 01.09.1957 na Meziboří v Krušných horách

Datum zahájení činnosti dle zápisu do sítě škol 01.08.1996

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity

► Střední škola IZO 108 006 891 cílová kapacita 1820 žáků

► Domov mládeže IZO 110 033 639 cílová kapacita 475 lůžek

► Školní jídelna IZO 110 033 647 cílová kapacita 500 stravovaných

Poslední aktualizace v zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla vydána pod č. j. MŠMT-33339/2013-3 s platností od 01.09.2013.

PaedDr. Karel Vokáč - ředitel školy

fotodokumentace: Ing. Věra Vitoušová

Galerie ředitelů školy
     

PaedDr. Karel Vokáč

2012 - ....

 

 

 
      

Ing. Josef Ouvín

1987 - 1990

Ing. Stanislav Olt

1990 - 1992

Ing. Josef Švec

1992 - 2003

Mgr. Jiří Škrábal

2003 - 2012

       

Ladislav Žofák

1952 - 1962

Ing. Josef Šlapák

1962 - 1970

Ing. Milan Polanský

1970 - 1973

Václav Želina

1973 - 1987

 

 Fotogalerie