Zobrazit menu

Významní partneři

Níže uvedení partneři pomáhají škole ve školním roce 2015/2016 v oblasti materiálního zabezpečení a předávání technických informací. Partneři přispívají k rozvoji odborného výcviku žáků a poznání reálného pracovního prostředí přímo na pracovištích.

► Městská policie Litvínov, p. o.  
► útvary PČR, Krajského ředitelství Ústeckého kraje; v jeho rámci především Územní odbor Policie ČR Most a Louny
► Generální inspekce bezpečnostních sborů Praha  
► Městská policie Most
► PČR, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Praha
► Polizeidirektion Chemnitz a Polizeidirektion Zwickau (SRN)
► určené útvary Vojenské policie a Armády České republiky   
► Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v horách  

 

spolupráce s odbornými cechy a odbornými radami

Hospodářská komora České republiky

Cech obkladačů České republiky

Cech suchých staveb České republiky

Cech topenářů a instalatérů České republiky

 

Hospodářská a sociální rada Mostecka

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

Agentura pro sociální začleňování