Svářečská škola

CNC centrum

Profesní kvalifikace

Integrovaný systém řízení

Veřejné zakázky

Partneři školy

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Dělnická 21, 434 01 Most
Tel: (+420) 476 137 111, e-mail:
sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

 

 

MOST- KANDIDÁT NA EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

DOKUMENTACE BOZP a PO ONLINE

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

Více ZDE


Více ZDE


Střední školy

 

CZ.NIC je sponzorem Soutěže v programování a soutěže SOČ

 cid:image001.png@01CF0ACD.8DFF0E70

Vaše náměty, návrhy, nápady a připomínky
k
 webovým stránkám zasílejte
na e-mailovou adresu
pruzkum@sstmost.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA

RED_IZO 600170641

IZO 108006891

IČ 00125423

DIČ CZ00125423

NÁVŠTĚVNOST

[CNW:Counter]

counter.cnw.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

Přijímací řízení

 

Nepřehlédněte

 

Aktualizováno-ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2014/2015


Důležité:

„Žáci, kteří chtějí maturovat v termínu Jaro 2015 se dostaví do školy k vyplnění  přihlášky a to v pracovní dny: 20.11. až 26.11. v době od 9.00hod do 14.00hod, dne 25.11. od 11.00hod do 17.00hod do kabinetu číslo 604. Bez této přihlášky nelze jakoukoli část maturitní zkoušky konat! Rychtářová


Důležité:

Volba členů Školské rady při Střední škole technické, příspěvkové organizace 2.kolo

Pokyny k volbám členů ve školské radě

Kandidát na členství ve školské radě

Oznámení zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům


Důležité:

Termíny závěrečných zkoušek a opravných závěrečných zkoušek – PROSINEC šk. r. 2013/2014

TŘÍDA  --> PRO VŠECHNY TŘÍDY


PÍSEMNÁ ČÁST
(VE ŠKOLE OD 7:45 H)
02. 12. 2014


PRAKTICKÁ ČÁST
(V DÍLNÁCH OV OD 7:00 H)
03. - 05. 12. 2014


ÚSTNÍ ČÁST
(VE ŠKOLE OD 7:45 H)
15. 12. 2014

 


Důležité:

„Pro maturitní vysvědčení a Protokol o výsledcích DT se dostavte do školy v pátek 19.9.2014 v 8.00hod do učebny č. 578. Musíte zároveň podepsat protokoly o převzetí.

Pokud žák neuspěl z jakékoli části MZ, musí pravidelně sledovat stránky školy, kde bude informace o podávání přihlášek k MZ (zřejmě v měsíci v listopadu). Pokud si přihlášku v termínu  nepodá, nemůže jít na opravnou zkoušku.“


Důležité:
Informace Pro žáky:
Termíny a průběh MZ podzim 2014.
Vydání osvědčení, výsledkový portál žáka  


Důležité:
Stipendijní příspěvky a příspěvky na dojíždění pro absolventy školy ve školním

roce 2013/2014

(pro 3. ročníky po závěrečné zkoušce a 4. ročníky po maturitní zkoušce)

se budou vyplácet v pokladně školy ve dnech 27.6. a 30.6.2014.

Pokladna je přestěhovaná do budovy Domova mládeže SŠT.


6.05.2014
K zahájení školního roku 2014-2015
více ZDE


15.04.2014
Nábor nových policistů
více ZDE

Aktuální informace
Teoretické vyučování

 

Exkurze ve firmě Jeremias

Dne 12. listopadu 2014 se zúčastnily třídy OS2 a OS3 exkurze ve firmě Jeremias v Mostě – Rudolicích. Firma vyrábí komínové systémy jako například: vícevrstvé nerezové komíny, nerezové komínové vložky a komínové tvárnice. Dále flexibilní nerezové hadice, plastové kouřovody, kouřovody ke krbovým kamnům, fasádní komíny a volně stojící průmyslové komíny. Nás však nejvíce zajímalo skladové hospodářství, které je součástí firmy. Jsou zde dva sklady -  sklad výrobního materiálu a sklad expediční. Žákům byly předvedeny manipulační prostředky používané v obou skladech, dále způsoby značení regálů, ukládání materiálu i hotových výrobků do regálů, skladové karty. Dále byli žáci seznámeni se způsobem objednávek materiálu i s odbytem hotových výrobků.

Exkurzí nás provedl p. Fojtík, který žákům předal maximum informací a zodpověděl jejich dotazy.

Ing. K. Rybínová
Ing. A. Krištofíková


Dne 11. listopadu 2014

se žáci druhých a třetích ročníků obou Bezpečnost právní činnost zúčastnili plaveckého závodu v kategoriích dívky chlapci /50m/ -  prsa, znak, volná způsob, a nekonečná štafeta /20min/. Naše  škola celkově obsadila 2. místo v kategorii škol, 1. místo v kategorii Nekonečná štafeta dále 50 m prsa chlapci - 2. místo Lukáš Salát, 50 m prsa dívky - Renata Turčová, 50 m znak chlapci - 3. místo Lukáš Vavřinec, 50 m znak dívky - 1.místo Kristýna Zemková,50 m znak volný způsob dívky  - 2.místo Kaplanová Jana.  Závodníků děkujeme.


ODBORNÝ  SEMINÁŘ  TECHNICKÉ CHEMIE A AUTOOPRAVÁRENSKÁ PRAXE

V rámci pravidelných vzdělávacích seminářů, které pořádá naše škola společně s předním distributorem náhradních dílů firmou APM se 20. listopadu zúčastnili žáci II. ročníku učebního oboru automechanik odborného semináře ,,Technická chemie v autoopravárenství“. Seminář  připravila olejářská firma PETRO CANADA, její divize BG Product, Inc. Prezentací jednotlivých produktových skupin, ale i řadu praktických ukázek měl na starosti zástupce BG pan Vladimír Maruš, který pojal celý seminář s ohledem na praktické použití jednotlivých chemických prostředků a zejména na motor vozidla v souvislosti s produkcí emisních limitů, které jsou v současné době na prvním místě. Ukázal a zmínil mnoho zajímavého pro zjednodušení opravárenských úkonů a současně předkládal důkazy renomovaných odborných laboratoří a zkušebních institucí.

  Na závěr každého bloku zodpověděl dotazy ze strany žáků k uvedené problematice a v závěru celého semináře i prověřil žáky ze zmiňované problematiky formou otázek a odpovědí. Naši žáci si utvořili nový pohled na použití technické chemie při provozu a opravách motorových vozidel. Výstupem tohoto semináře je certifikát firem APM a BG.

Celý seminář proběhl netradičně na odborné učebně oboru AM  v prostorách teoretického vyučování naší školy.

V popředí lektor semináře  p. Vladimír Maruš

                      Závěrečné ověření znalostí žáků třídy AM 2

Text:  Ing. Vladimír Jošek
Foto: Miroslav Kašpar


Dne 11. listopadu 2014 proběhlo v prostorách krizového štábu Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem první společné setkání zástupců studentských týmů naší školy, Gymnázia Marienberg a Česko – německého gymnázia Thomase Manna Praha.

V rámci tohoto společného setkání byli studenti ze všech tří škol proškoleni z drogové problematiky na území České republiky a Svobodného státu Sasko, toto proškolení provedli zástupci policejních útvarů České republiky a Spolkové republiky Německo. Školení se týkalo jak legislativní oblasti, tak i celkové situace na trhu omamných a psychotropních látek obou států a zejména jejich vzájemných souvislostí.

 

V daném případě se jedná o jednu z aktivit společného projektu všech tří škol a policejních útvarů obou států pod názvem „Přeshraniční prevence drogové kriminality“, který je finančně podporován Česko – německým Fondem budoucnosti. Cílem celého projektu je krom vytváření kontaktů a osobních vazeb mezi studenty v příhraničí i vytvořit publikaci pro naši mládež, ze které bude zřejmé, že užívat drogy se z pohledu budoucího života nevyplatí.

 

 

Děkujeme představitelům Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem a Polizeidirektion Chemnitz za vysoce odborné vystupování v rámci přednášek a následných diskusí se studenty našich škol.

 

Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele


V prvním týdnu školního roku 2014/2015 proběhly v prostorách naší školy adaptační aktivity pro žáky 1. ročníků oboru: Bezpečnostně právní činnost.  Studenti se v prvních 3 vyučovacích hodinách prostřednictvím plánovaných činností, her, aktivit, kvízů a sportovních soutěží seznámili s prostředím školy, s ostatními spolužáky, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.
Na adaptačním programu se podíleli třídní učitelé, metodik prevence Bc. Miroslava Dvořáčková  
a školní speciální pedagog Bc. Andrea Hříbalová.

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040191.JPG

Třída: BP 1A
Třídní učitelka: Ing. Ivana Pátková

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030041.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030032.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\2014-09-03 08.57.07.jpgC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030044.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030050.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\2014-09-03 09.29.36.jpg

Třída: BP1B
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Mašková

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\2014-09-05 09.31.12.jpgC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040074.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\P9050193.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\P9050205.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\2014-09-05 09.21.05.jpgC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040083.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040096.JPG


Třída: BP1C
Třídní učitelka: Bc. Denisa Markaczová

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040181.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040107.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040153.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040168.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040127.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040165.JPG

 


Ve čtvrtek 23. října 2014

se žáci a žákyně tříd BP 1A a BP 2A zúčastnili vernisáže výstavy KRIMINALISTIKA VE FOTOGRAFIÍCH, která se nachází v prostorách Regionálního muzea v Teplicích a kterou připravilo Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje. Naši žáci si se zájmem prohlédli fotografie z místa činu, doplněné ukázkou předmětů používaných při zajišťování stop v kriminalistické praxi.

DSC_0794.JPGDSC_0819.JPG


Mgr.Petra Burdová


Rozvrh hodin dálkového studia 2014-2015
více ZDE


Fiktivní firmy, školní rok 2014/ 2015, pod vedením Ing. Kamily Knotkové

Události

SŠT se prezentovala na veletrhu FF, který se uskutečnil 15. října 2014 ve sportovní hale v Mostě.

Veletrh v Mostě – 15. 10. 2014, FF D.V.A.
Technology se umístila na 3. místě v kategorii propagace FF.

Hause sellers s.r.o.  - realitní kancelář

Klimsport s.r.o.  - pronájem sportovního areálu SŠT Most

Vinárna Na rozhledně - vinárna

Bar Dlouhé noci - bar

D.V.A. Technology – prodej s PC hrami

K.T.P. Unit – kurzy bojových umění

Genessis pojišťovna - pojišťovna

Daisy garden - zahradnictví

Veletrh v Mostě – 15. 10. 2014, FF D.V.A.
Technology se umístila na 3. místě v kategorii propagace FF.

 

Informace a fotografie poskytla Ing. Kamila Knotková

 


Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, realizuje v rámci

Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 projekt

„IMPLEMENTACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY ODBORNÝCH

PŘEDMĚTŮ NA SŠT V MOSTĚ“.

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.3.00/68.01148 

Doba realizace projektu:     1. etapa – do 25. 07. 2014

                                            2. etapa – do 28. 02. 2015

·   Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.

   Specifický cíl prioritní osy: Zvýšení nabídky a kvality infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů

·  Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 Globální cíl oblasti podpory: Zkvalitnění infrastruktury regionálního významu pro rozvoj
 vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví.

Realizací projektu chce škola připravit své žáky pro vstup na trh práce tak, aby mohli reagovat na současné nároky zaměstnavatelů a splňovat jejich požadavky. Z tohoto důvodu je záměrem školy pořídit moderní vybavení do specializovaných učeben oborů školy, které umožní kvalitativní výstupy ve vzdělávacím procesu. Při dnešní rychlosti rozvoje techniky – zejména
v oblasti komunikací, počítačové a spotřební techniky je pro odbornou, technicky zaměřenou školu, velice důležité neustále rozvíjet technické vybavení v souladu s tímto trendem.

Místem realizace projektu je Střední škola technická v Mostě. Projekt se realizuje jako dvouetapový.

V první etapě realizace projektu se podařilo na základě zrealizované zakázky
VZ 76/2014 vybavit školu moderním nábytkem z kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů, odpovídajícím požadavkům současné moderní školy.

V druhé etapě bude naší snahou vytvořit na škole takové technické zázemí, které umožní posílení teoretické i praktické složky výuky. Vybavení - technické pomůcky, stroje a nástroje, které budou pořízeny v rámci realizace projektu, spočívá především v nákupu nářadí, měřících prostředků a strojových prostředků pro dílny praktického vyučování a učebních pomůcek, laboratorních prostředků a dalšího zařízení pro teoretické vyučování.


dne 30.6.2014
Studenti BP1B se zúčastnili lezeckého výcviku na lezecké stěně v Jirkově. Jedná se o praktický rozvoj silových partií a obratnosti žáku oboru Bezpečnostně právní činnost. Žáci toho oboru se naučili způsob jak se bezpečně navazovat na lano, umění jistit kamaráda atp. Na  lezecké stěně absolvovali  různé druhy náročnosti lezeckých cest ve výškách od 7 do 13 metrů. Lezecký kurz je interierovou přípravou pro zdokonalovací kurz ve třetím ročníků, který se koná již na otevřené skále. Studenti si netradiční závěr školního roku užili a přejeme jim příjemné prázdniny.


Od dne 9 -13.6.2014 se uskutečnila odborná praxe 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost na Lesné. Studenti se v průběhu odborné praxe snažili prohloubit své dosavadní teoretické znalost, které získali v předchozím období. Praktická výuka byla zaměřena na integrovaný záchranný systém, kde si studenti společně s hasiči Nová Ves v Horách a Brandov prohlédli a vyzkoušeli jejich techniku a zařízení, dále na činnost policejních jednotek, uniformované i neuniformované policie české, saské policie a městské policiie Litvínov. Pro naše studenty byla zajímavá i ukázka zkoušky spolehlivosti prováděné GIBS Praha. V průběhu týdne si naučili lezeckým technikám, kde zdolávali 10 m stěnu se skalním převisem, a to jak slaňovací technikou, tak i lezeckou. Studenti dále získali praktické zkušenosti s vyšetřováním závažné kriminality specializovaných útvarů včetně praktických příkladů nejzávažnější korupční kriminality v ČR v posledním roce. Odborná praxe měla za cíl upevnit teoretickou výuku studentů a navázat i upevnit neformální vztahy mezi studenty a připravit je na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů ČR.


.


Děkujeme HZS DH Nová Ves v Horách, Brandov, Policii ČR - KŘP Ústí n/L a ÚO PČR Most, GIBS Praha, ÚOOZ Praha, Polizeidirektion Chemnitz, Městské policii Litvínov a Zásahové jednotce KŘP Ústí n/L. Aktualizace 14.5.2014 Složení školské rady      SŠT Most
více ZDE


Dne 28.4.2014 se naši žáci všech tříd III. ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili praktického semináře organizovaného Městskou policií Litvínov a Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem. Seminář, který proběhl na naší škole, byl zaměřen na seznámení žáků s výcvikem a nasazení služebních psů v rámci policejní hlídkové činnosti a služebních psů se speciálním výcvikem k vyhledávání zbraní, drog a výbušnin. V rámci semináře byly provedeny i praktické ukázky výcviku služebních psů k zadržení ozbrojeného pachatele a k vyhledání a označení omamných a psychotropních látek  v různých úkrytech. V závěru akce žáci neformálně diskutovali se strážníky a policisty o možnostech represe a prevence drogové závislosti zejména mladých lidí, kteří požívají omamné a psychotropní látky, čímž si ohrožují možnosti svého budoucího uplatnění v běžném životě. 

Za vysoce profesionální přednášky a ukázky strážníků a policistů upřímně děkujeme panu Zdeňku Urbanovi, veliteli Městské policie Litvínov a panu plk. Mgr. Tomáši Landsfeldovi, řediteli Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem.

 

 Ing. Čestmír Pastyřík
statutární zástupce ředitele školy


ve dnech 28. a 29. dubna Automechanici a strojaři ve Škodovce

Jako každým rokem v tomto období, tak i  letos se zúčastnili žáci strojního úseku naší školy ve dnech 28. a 29. dubna, tematického zájezdu do  Mladé Boleslavi, aby se seznámili s výrobou ve ŠKODA Auto. Na prohlídku výrobního závodu pak  navazovala prohlídka ve firmě IHR Technika a instruktážní seminář ve firmě Sixta – převodovky. Žáci s pedagogickým doprovodem na parkovišti před muzeem ŠKODA Auto

 

Zájezdu se zúčastnilo 32 žáků především z řad automechaniků a zbytek byl tvořen žáky studijního oboru Mechatronik. Prohlídka byla započata v muzeu firmy a poté následovala exkurze do výroby motorů s převodovkami, lisovny, svařovny a nakonec linka konečné montáže Octávie. Po celou dobu prohlídky nás provázeli 3 průvodci, kteří nám velice poutavým způsobem přiblížili nejen celou výrobu od prvopočátku až po expedici vyrobených vozidel, ale i mnoho dalšího, co s výrobou souvisí. Po ukončení jsme odjeli do Sobotky, kde jsme dokoupili pečivo a přemístili se ubytovat na Nebákov. Po večeři jsme diskutovali u ohně a rozebírali, co vše jsme viděli. Druhý den po snídani nás čekala návštěva ve firmě IHR Technika v Kosmonosích, kde jsme viděli nejmodernější diagnostickou techniku v našem oboru. Této firmě předávají ,,špeky“ i autorizovaní prodejci v případě, že nemohou zjistit problém. Druhou naší zastávkou byla firma Sixta – převodovky, také v Kosmonosích, kde nám ukázal p. Sixta revizi současně používaných převodovek typu DSG. Na této revizi  se aktivně podílelo i několik našich žáků. Problematika je však tak rozsáhlá, že nám p. Sixta přislíbil návštěvu u nás ve škole a probrání otázky ohledně těchto převodovek.

 

 Vybaveni reflexními vestami, brýlemi a komunikačním zařízením vyrážíme do výroby. Po 13. hodině jsme nastoupili do autobusu a vyrazili zpět směrem k Mostu. Po většinu cesty jsme rozebírali poznatky, které jsme získali během těchto dvou dní. Většina žáků projevila zájem o možnost zopakování exkurze i v příštím školním roce.

Ing. Vladimír Jošek      Ing. Alexandra Krištofíková

 

Takovýto krásný koláč s logem přinesl jeden z účastníků Libor Franc;Dobrá atmosféra vládla i v autobuse po dobu cesty;Jeden z prototypů, který se nikdy nedostal do výroby (Š 1000 MB combi)


15.04.2014
Nábor nových policistů
více ZDE

 

Aktuální informace
Praktické vyučování

 

Na úseku PV pokračuje zateplování dílen strojírenského centra

Žáci, učitelé a pracovníci údržby jsou zainteresováni při zateplování dílen strojírenského centra. Zatímco v dílně klasického obrábění (soustružně) probíhá demontáž stávajících osvětlovací těles, na které se podílí především učitelé, pan Michael Drtík a paní Milada Schůtová, za pomoci pracovníků údržby, pánů Petra Babováka a Romana Rubeše, v dílnách CNC obrábění probíhají práce na zateplení luxferových stěn a velikých vjezdových vrat. Hlavními realizátory těchto prací jsou učitelé, pan Ing. Tomáš Baumruk a pan Ladislav Víla. Na to, že tito lidé nemají stavební vzdělání, si počínají v práci se sádrokartonem, pórobetonem, jádrovou omítkou či štukem více než excelentně. Mnohý zedník by jim jejich šikovnost mohl závidět.

Objekty strojírenského centra, kde jsou soustředěny obory mechatronik, obráběč kovů a elektrikář si zasluhují zvýšenou pozornost především při vytváření optimálního prostředí pro výuku, tedy zabezpečení tepelné pohody, intenzívního osvětlení a větrání. Protože náklady spojené s těmito úpravami by byly při realizaci firmou pro školu ekonomickým problémem, ujali se prací na těchto úpravách právě žáci a učitelé a přes vysokou pracovní zaneprázdněnost i zaměstnanci údržby. Všem žákům, učitelům a údržbářům patří poděkování za účinnou pomoc při boji s vysokými energetickými náklady. 

 

26. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci a učitelé pokračují v zateplování soustružnické dílny

Práce na zateplení dílny 9/2 (soustružna) jsou v plném proudu a žáci ani učitelé nezahálí.

Při práci na lešení je potřeba trocha odvahy a tu v prvopočátku projevil učitel odborného výcviku, pan Michael Drtík. Zabezpečen pasem proti pádu se ujal demontáže starého osvětlení, při které mu asistoval zaměstnanec údržby, pan Roman Bureš.

Při montáži drátěných závěsů mu již sekundovala učitelka odborného výcviku, paní Milada Schůtová. Našla v sobě odvahu a pustila se s kolegou do díla. Žáci jim průběžně na zemi připravovali drátěné závěsy pro zavěšení makrolonového podhledového stropu. Práce jim šla od ruky a přes počáteční nejistotu (kdo by se tomu v takové výšce divil!) se z nich postupně stávali zkušení montéři, suveréně se pohybující po lešení.

Za pracovitost a odvahu jim patří poděkování a doufejme, že nejenom slovní. Prostředky, které ušetří vlastní montáží, budou mít i další přidanou hodnotu. Tou budou (po snížení stropu) ideální tepelné podmínky pro práci žáků a ideální osvětlení dle hygienických předpisů.    

 

27. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


 

Naši žáci navštívili výstavu FOR ENERGO 2014 v Praze

Naši žáci z tříd  IZ2 a SMO2 s učitelem odborného výcviku, panem Miroslavem Rekem, se zúčastnili 19. 11. 2014 veletrhu FOR ENERGO 2014 v Praze-Letňanech.

Na této výstavě se žáci seznámili s novinkami v oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace. Žáci měli možnost využít testovací jízdu na elektrokole. Prohlédli si v ČR ojedinělé exempláře dopravních prostředků využívajících elektrický pohon. Zajímavostí byl experimentální letoun na elektrický pohon, nebo automobil Trabant upravený jako elektromobil. Ten pro výstavu sestavili studenti VOŠ a SPŠE Plzeň.

Naši žáci našli na výstavě hodně inspirativních věcí, souvisejících s úsporou a účelným využitím elektrické energie. Tyto poznatky se jim jednou budou hodit při výkonu jejich specializace.

20. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci vylepšují dílenské prostory

Na úseku praktického vyučování probíhají veliké změny spojené se zateplováním úseku, efektivnějším využitím energií a celkovým zlepšením podmínek výuky a práce pro žáky a učitele odborného výcviku. Zde se samozřejmě počítá nejenom s prací UOV, ale i s dovednostmi a umem žáků.

 

Žáci pod vedením učitelů odborného výcviku jsou nápomocni nejenom při akcích, jako je stěhován či úklid, ale především při pracích, které jsou spojeny s výukou jejich odbornosti. V tomto směru využívá úsek praktického vyučování především šikovnosti chlapců ze stavebních oborů a žáky oborů elektrikář, zámečník či instalatér.

Nejnovější akcí, při které mohou žáci prokazovat to, co se v odborném výcviku naučili, je montáž buněk UOV na dílnách praktického vyučování. Žáci v praxi předvádějí skutečnou řemeslnou dovednost při montáži sádrokartonových modulů, které budou prakticky využívány jako zázemí pro učitele odborného výcviku. Z přiložených snímků lze vyvodit, že žáci se svým učitelem odborného výcviku, panem Antonínem Dohnalem, dělají skutečné řemeslo a jejich výtvory na úseku PV budou ještě dlouho připomínat jejich řemeslnou zručnost.

 

 

 

20. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci a učitelé odborného výcviku zateplují dílny Strojírenského centra

 

 Strojírenské centrum – zařízení, které zbudoval zřizovatel pro praktické vyučování oborů obráběč kovů a mechanik seřizovač. Toto zařízení má na jedné straně krásné a dobře vybavené dílny se sníženými stropy a tedy i dobře vytápěné a na druhé straně dílny klasického obrábění, které při extrémních mrazech nemohou splňovat hygienická kritéria pro vytápění. Proto se naši žáci a učitelé odborného výcviku rozhodli pomoci si sami. Protože by náklady na rekonstrukci a zateplení dílen firmou byly příliš vysoké, pustili se do práce se svými učiteli žáci.

Od úterý 18. 11. 2014 se intenzívně pracuje na zateplení dílny 9/2 (klasické soustružení). Žáci s učitelkou OV, pí. Miladou Schůtovou, vystěhovali z dílny 9/2 veškeré volné hmoty (regály, skříňky a pracovní stoly) a připravili prostor na výstavbu lešení, ze kterého budou demontována stará nevyhovující svítidla a ukotveny závěsy pro konstrukci zavěšeného makrolonového stropu. Nutno dodat, že jen materiálové náklady na snížení stropů činily téměř 150 000,- Kč. V souvislosti se zateplováním 9/1 se také dodělávají drobné nuance na ostatních dílnách SC – např. dodatečné ytongové dozdění tepelně nevyhovujících skleněných luxfer na dílně 10/3 (CNC obrábění).

Realizace zateplování dílen je jedním z dlouhodobých úkolů celkové koncepce rozvoje SŠT Most a jejím smyslem je zkvalitnění parametrů výukových prostor spojené s výraznou úsporou energií. Veliký podíl práce na tomto zvelebování prostor úseku praktického vyučování mají právě žáci a učitelé odborného výcvik a za to jim patří poděkování.       

19. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování

 


Naši žáci pomáhají s údržbou  

Na úseku praktického vyučování jsou kromě výuky a zakázek aplikovány i další ověřené způsoby využití praktických dovedností žáků. Neefektivní prověřování znalostí žáků formou výrobků „do koše“ patří minulosti.

Efektivnějším využitím znalostí a dovedností žáků jsou praktické pracovní operace spojené s tvorbou použitelného výrobku či služby. Naši žáci jsou učiteli odborného výcviku vedeni k výhodnému spojení potřebného s užitečným. K tomu napomáhají nejenom použitelné výrobky, ale i pomoc žáků v údržbě školy či k vylepšováním prostor, které žáci bezprostředně k výuce používají.

Velikými pomocníky jsou žáci s odbornými základy, zde se ukazuje, co se naučili. Konkrétní práce žáka je pak každodenně na očích všech ostatních žáků. S překvapením pak lze pozorovat dosti samostatnou práci žáků oboru montér suchých staveb, kteří pod verbálním řízením UOV Antonína Dohnala umějí sestavit sádrokartonovou buňku.

 

Nejinak působí i samostatní instalatéři od učitele odborného výcviku, pana Pavla Kalkuse, kteří si vzali na starost opravu nefunkčních pisoárů na WC chlapců.

Tyto práce, se kterými se naši žáci po vyučení budou setkávat každodenně, jsou tím nejlepším způsobem, jak si ověřit um a znalosti našich žáků a současně tak pomoci nepočetnému stavu údržbářů, kteří jsou zaneprázdněni na jiných, důležitějších akcích.

Učitelé odborného výcviku, kteří umožní svým žákům sáhnout si na skutečnou samostatnou práci, jsou ti nejlepší. UOV i žákům patří za tuto pomoc veliké poděkování.

 

 

18. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši žáci a učitelé odborného výcviku zateplují dílny praktického vyučování


Zatímco na úseku teoretického vyučování probíhá zateplení pláště budov a výměna oken prostřednictvím odborné firmy, na úseku praktického vyučování se této role zhostili učitelé odborného výcviku se svými žáky. Okolnosti, které je k tomu donutily, byly dvě. Tou první byl situace s naprosto neefektivním vytápěním hal s
předimenzovanou světlou výškou a tou druhou byla nemožnost využití těchto dílen v extrémních mrazech. A tak se zrodil v hlavách vedoucích učitelů plán, jak si sami v této situaci pomoci. Prostřednictvím vedení byla předložena žádost zřizovateli na nákup materiálu pro snížení podhledů v dílnách PV. Práci si učitelé se svými žáky zajistili sami. Tak byl v nedávné minulosti snížen strop v hale automechaniků a nyní přišly na řadu dílny elektro a obráběč kovů. Žáci se po celou dobu angažují na pracích spojených s přípravou a realizací díla. Přestože není tato záležitost jednoduchá, dokázali učitelé a žáci, že to jde. Nedávno dokončená dílna 9/1 je toho důkazem. Zatímco ve vedlejší dílně 9/2 je citelný chlad a v extrémních mrazech zima, na 9/1 si žáci odkládají svrchní oděv, aby jim nebylo horko. Za to platí poděkování všem, kteří se na této přestavbě podíleli.
 

13. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši adepti zámečnického a instalatérského řemesla svařujíNa úseku praktického vyučování ve svářecí škole právě probíhají kurzy svařování pro žáky SŠT Most z oborů středního vzdělání s výučním listem. Těmito obory jsou strojní mechanik a instalatér.

Ve spolupráci vedoucího učitele odborného výcviku, pana Bc. Ivana Baláže a vedoucího svářecí školy, pana Leopolda Muraňského byly zahájeny kurzy kyslíko acetylénového svařování (ZK 311), svařování obalovanou elektrodou (ZK 111) a svařování pod ochrannou atmosférou (ZK 135). Tyto kurzy jsou dle Školních vzdělávacích programů jedním ze stavebních kamenů výše jmenovaných učebních oborů. Zvládnutí dnešních technologií v zámečnické a instalatérské praxi bez těchto kompetencí je prostě nemyslitelné. Absolvování základních kurzů je pro žáky počátkem ve svařovacích technologiích. Pozdější specializace v úředních zkouškách jim může dát impuls ke špičkové specializaci v jejich oboru. Na trhu práce je zoufalý nedostatek svářečů.

 

Na snímcích můžeme vidět naše žáky v akci. Učitel odborného výcviku a zároveň instruktor svařování, pan Pavel Kalkus vysvětluje jednomu z žáků postup při svařování ocelového potrubí při výuce svařování v ZK 311. Na druhém snímku si žáci připravují hutní materiál pro svařování metodou ZK 111 a ZK 135. Tyto metody jsou doménou učitelů odborného výcviku, resp. instruktorů svařování, pánů Přemysla Moce, resp. Vladimíra Sýkory.

Výuka probíhá v naší velmi dobře vybavené svařovně a v učebně svářecí školy. Žáci po skončení kurzu absolvují závěrečnou zkoušku a po jejím úspěšném absolvování obdrží svářecí průkaz s celostátní platností.

 

12. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naše svářecí škola pomáhá rekvalifikantům


Na úseku praktického vyučování ve svářecí škole právě probíhají kurzy svařování pro zaměstnance firem. Zájem o základní kurzy svařování projevily Severní energetická, a.s. a Úřad práce Most.

Ve spolupráci vedoucího učitele odborného výcviku, pana Bc. Ivana Baláže a vedoucího svářecí školy, pana Leopolda Muraňského byly zahájeny kurzy kyslíko acetylénového svařování (ZK 311), svařování obalovanou elektrodou (ZK 111) a svařování pod ochrannou atmosférou (ZK 135).
Zájemci o rekvalifikaci v této specializaci zahájili pod vedením učitelů odborného výcviku a současně i instruktorů svařování, pana Vladimíra Sýkory, Přemysla Moce a Pavla Kalkuse kurzy ke zvýšení jejich kvalifikace v různých typech strojírenských oborů. Zaměstnanci firem i zájemci z Úřadu práce jsou častými klienty naší svářecí školy, je vidět, že to naši zaměstnanci prostě umí.

 


To, že poskytuje naše svářecí škola vzdělání a specializace v různých činnostech strojírenství je jedna stránka mimce, druhou stranou je významný ekonomický přínos této činnosti pro naši školu v rámci vedlejší činnosti.
Podle posouzení jednoho z techniků významné svářečské firmy, je naše svářecí škola špičkovým pracovištěm se špičkovými výkony.
Za to patří dík všem angažovaným zaměstnanců úseku praktického vyučování, učitelům odborného výcviku, instruktorům svařování a vedoucím pracovníkům.


11. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování


Naši truhláři pracují na zakázkáchNa úseku praktického vyučování jsou kromě výuky učebních oborů realizovány i zakázky pro soukromé subjekty. Výrazný podíl na realizaci těchto zakázek mají i naši žáci oboru truhlář.

Jednou z velice zajímavých ukázek prací našich žáků je zakázka na
výrobu schodů z dubového masívu. Za výrazné podpory učitele odborného výcviku, pana Miroslava Pavla, se žáci učí základním dovednostem při zhotovování tohoto stavebního dílce.
Práce na konkrétním truhlářském výrobku, který bude v budoucnu zákazníkem intenzívně využíván, přináší v učební praxi našich žáků přidanou hodnotu k jejich standardní výuce oboru.

Jak je vidět na přiložených snímcích, mají schody nejenom svou estetickou ale i pevnostní kvalitu. Zátěžová zkouška nového výrobku dopadla na 1. Jen tak dál, chlapci!

Jak je vidět, jsou mladí adepti truhlářského řemesla schopni pod kvalitním vedením učitele odborného výcviku vytvořit profesionální výrobek. Tyto výrobky nepřinášejí jen přidanou hodnotu k výuce našich žáků, ale jsou i jedním ze zdrojů financování naší školy v tzv. vedlejší činnosti.
 


10. 11. 2014
Bc. Pavel Barták
zástupce ředitele pro praktické vyučování
 


PARTNEŘI ŠKOLY

Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s., Most - Rada rozvoje lidských zdrojů při HSRM

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

Lokální partnerství Most

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz   seznamskol.eu

Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace: SST/15/14, 27.11.2014 12:50:01