Svářečská škola

CNC centrum

Profesní kvalifikace

Integrovaný systém řízení

Veřejné zakázky

Partneři školy

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most
Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

 

 

MOST- KANDIDÁT NA EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

DOKUMENTACE BOZP a PO ONLINE

ZÁBAVA

JÍZDNÍ ŘÁD MHD

VLAKY-AUTOBUSY

Více ZDE


Více ZDE


Střední školy

 

CZ.NIC je sponzorem Soutěže v programování a soutěže SOČ

 cid:image001.png@01CF0ACD.8DFF0E70

Vaše náměty, návrhy, nápady a připomínky
k
 webovým stránkám zasílejte
na e-mailovou adresu
pruzkum@sstmost.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA

RED_IZO 600170641

IZO 108006891

IČ 00125423

DIČ CZ00125423

NÁVŠTĚVNOST

[CNW:Counter]

counter.cnw.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

Organizace školního roku 2014-2015 SŠT

Přijímací řízení

Školní rok 2014-2015

Přehled oborů pro přijímací řízení žáků ke studiu ve školním roce 2014-2015
Přijímací řízení PDF

Leták Scio PZ

Nepřehlédněte

Důležité:

Termíny závěrečných zkoušek a opravných závěrečných zkoušek – PROSINEC šk. r. 2013/2014
 

TŘÍDA

PÍSEMNÁ ČÁST
(VE ŠKOLE OD 7:45 H)

PRAKTICKÁ ČÁST
(V DÍLNÁCH OV OD 7:00 H)

ÚSTNÍ ČÁST
(VE ŠKOLE OD 7:45 H)

PRO VŠECHNY TŘÍDY

02. 12. 2014

03. - 05. 12. 2014

15. 12. 2014


Důležité:

„Pro maturitní vysvědčení a Protokol o výsledcích DT se dostavte do školy v pátek 19.9.2014 v 8.00hod do učebny č. 578. Musíte zároveň podepsat protokoly o převzetí.

Pokud žák neuspěl z jakékoli části MZ, musí pravidelně sledovat stránky školy, kde bude informace o podávání přihlášek k MZ (zřejmě v měsíci v listopadu). Pokud si přihlášku v termínu  nepodá, nemůže jít na opravnou zkoušku.“


Důležité:
Informace Pro žáky:
Termíny a průběh MZ podzim 2014.
Vydání osvědčení, výsledkový portál žáka  


Důležité:
Stipendijní příspěvky a příspěvky na dojíždění pro absolventy školy ve školním

roce 2013/2014

(pro 3. ročníky po závěrečné zkoušce a 4. ročníky po maturitní zkoušce)

se budou vyplácet v pokladně školy ve dnech 27.6. a 30.6.2014.

Pokladna je přestěhovaná do budovy Domova mládeže SŠT.


Důležité: 
žáci, kteří neuspěli u jakékoli části MZ se musí ve dnech 19.6. až 25.6. dostavit do kabinetu č.604 k vyplnění přihlášky k MZ Podzim 2014:
 

19.6. a 20.6. od 8.00 do 14.00hod
23.6. od 8.00 do 16.30hod
24.6. a 25.6. od 9.00 do 14.00hod
Pokud si přihlášku nevyplní, nemohou být připuštěni k MZ v září 2014!
                                   
                                                   Mgr. Rychtářová“


6.05.2014
K zahájení školního roku 2014-2015
více ZDE


Aktuální informace


Ve čtvrtek 23. října 2014 se žáci a žákyně tříd BP 1A a BP 2A zúčastnili vernisáže výstavy KRIMINALISTIKA VE FOTOGRAFIÍCH, která se nachází v prostorách Regionálního muzea v Teplicích a kterou připravilo Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje. Naši žáci si se zájmem prohlédli fotografie z místa činu, doplněné ukázkou předmětů používaných při zajišťování stop v kriminalistické praxi.

DSC_0819.JPG

DSC_0794.JPG


Mgr.Petra Burdová
 


V prvním týdnu školního roku 2014/2015 proběhly v prostorách naší školy adaptační aktivity pro žáky 1. ročníků oboru: Bezpečnostně právní činnost.  Studenti se v prvních 3 vyučovacích hodinách prostřednictvím plánovaných činností, her, aktivit, kvízů a sportovních soutěží seznámili s prostředím školy, s ostatními spolužáky, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.
Na adaptačním programu se podíleli třídní učitelé, metodik prevence Bc. Miroslava Dvořáčková  
a školní speciální pedagog Bc. Andrea Hříbalová.

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040191.JPG

Třída: BP 1A
Třídní učitelka: Ing. Ivana Pátková

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030032.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\2014-09-03 08.57.07.jpgC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030044.JPG

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030041.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\2014-09-03 09.29.36.jpgC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1A\P9030050.JPG

Třída: BP1B
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Mašková

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\P9050193.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\P9050205.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\2014-09-05 09.21.05.jpg

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1B\2014-09-05 09.31.12.jpg

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040074.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040083.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040096.JPG


Třída: BP1C
Třídní učitelka: Bc. Denisa Markaczová

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040107.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040153.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040168.JPG

C:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040181.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040165.JPGC:\Users\Andrea\Desktop\Fotky SŠT\BP1C\P9040127.JPG


Aktualizace 15.9.2014 Veřejné Zakázky
více ZDE


Organizace školního roku 2014-2015 SŠT


Rozvrh hodin dálkového studia 2014-2015
více ZDE


Aktualizace MZ
více ZDE


Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, realizuje v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 projekt

„IMPLEMENTACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠT V MOSTĚ“.

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.3.00/68.01148 

Doba realizace projektu:     1. etapa – do 25. 07. 2014

                                                   2. etapa – do 28. 02. 2015

·   Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.

   Specifický cíl prioritní osy: Zvýšení nabídky a kvality infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů

·  Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 Globální cíl oblasti podpory: Zkvalitnění infrastruktury regionálního významu pro rozvoj
 vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví.

Realizací projektu chce škola připravit své žáky pro vstup na trh práce tak, aby mohli reagovat na současné nároky zaměstnavatelů a splňovat jejich požadavky. Z tohoto důvodu je záměrem školy pořídit moderní vybavení do specializovaných učeben oborů školy, které umožní kvalitativní výstupy ve vzdělávacím procesu. Při dnešní rychlosti rozvoje techniky – zejména
v oblasti komunikací, počítačové a spotřební techniky je pro odbornou, technicky zaměřenou školu, velice důležité neustále rozvíjet technické vybavení v souladu s tímto trendem.

Místem realizace projektu je Střední škola technická v Mostě. Projekt se realizuje jako dvouetapový.

V první etapě realizace projektu se podařilo na základě zrealizované zakázky
VZ 76/2014 vybavit školu moderním nábytkem z kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů, odpovídajícím požadavkům současné moderní školy.

V druhé etapě bude naší snahou vytvořit na škole takové technické zázemí, které umožní posílení teoretické i praktické složky výuky. Vybavení - technické pomůcky, stroje a nástroje, které budou pořízeny v rámci realizace projektu, spočívá především v nákupu nářadí, měřících prostředků a strojových prostředků pro dílny praktického vyučování a učebních pomůcek, laboratorních prostředků a dalšího zařízení pro teoretické vyučování.


dne 30.6.2014
Studenti BP1B se zúčastnili lezeckého výcviku na lezecké stěně v Jirkově. Jedná se o praktický rozvoj silových partií a obratnosti žáku oboru Bezpečnostně právní činnost. Žáci toho oboru se naučili způsob jak se bezpečně navazovat na lano, umění jistit kamaráda atp. Na  lezecké stěně absolvovali  různé druhy náročnosti lezeckých cest ve výškách od 7 do 13 metrů. Lezecký kurz je interierovou přípravou pro zdokonalovací kurz ve třetím ročníků, který se koná již na otevřené skále. Studenti si netradiční závěr školního roku užili a přejeme jim příjemné prázdniny.


Od dne 9 -13.6.2014 se uskutečnila odborná praxe 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost na Lesné. Studenti se v průběhu odborné praxe snažili prohloubit své dosavadní teoretické znalost, které získali v předchozím období. Praktická výuka byla zaměřena na integrovaný záchranný systém, kde si studenti společně s hasiči Nová Ves v Horách a Brandov prohlédli a vyzkoušeli jejich techniku a zařízení, dále na činnost policejních jednotek, uniformované i neuniformované policie české, saské policie a městské policiie Litvínov. Pro naše studenty byla zajímavá i ukázka zkoušky spolehlivosti prováděné GIBS Praha. V průběhu týdne si naučili lezeckým technikám, kde zdolávali 10 m stěnu se skalním převisem, a to jak slaňovací technikou, tak i lezeckou. Studenti dále získali praktické zkušenosti s vyšetřováním závažné kriminality specializovaných útvarů včetně praktických příkladů nejzávažnější korupční kriminality v ČR v posledním roce. Odborná praxe měla za cíl upevnit teoretickou výuku studentů a navázat i upevnit neformální vztahy mezi studenty a připravit je na budoucí povolání v rámci bezpečnostních sborů ČR.


.


Děkujeme HZS DH Nová Ves v Horách, Brandov, Policii ČR - KŘP Ústí n/L a ÚO PČR Most, GIBS Praha, ÚOOZ Praha, Polizeidirektion Chemnitz, Městské policii Litvínov a Zásahové jednotce KŘP Ústí n/L. 


Dne 10. června 2014 se ve Vyšší policejní škole a střední policejní škole ministerstva

vnitra v Holešově konala „Celostátní soutěžní přehlídka odborných prací“ 2. ročník, žáků

středních odborných škol v oboru vzdělávání „Bezpečnostně právní činnost.“

Za naší školu se soutěžní přehlídky v kategorii 1 „Právo“ zúčastnila studentka třetího

ročníku Šárka Vlčková, která se svoji prací „Autorská práva-komparace účinnosti právních

předpisů s praxí“ obsadila 1. Místo !!!

Vedení školy tímto děkuje Šárce Vlčkové za vzornou reprezentaci naší školy.


Aktualizace 17.6.2014 Veřejné Zakázky
více ZDE


Aktualizace 14.5.2014 Složení školské rady      SŠT Most
více ZDE


Dne 28.4.2014 se naši žáci všech tříd III. ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili praktického semináře organizovaného Městskou policií Litvínov a Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem. Seminář, který proběhl na naší škole, byl zaměřen na seznámení žáků s výcvikem a nasazení služebních psů v rámci policejní hlídkové činnosti a služebních psů se speciálním výcvikem k vyhledávání zbraní, drog a výbušnin. V rámci semináře byly provedeny i praktické ukázky výcviku služebních psů k zadržení ozbrojeného pachatele a k vyhledání a označení omamných a psychotropních látek  v různých úkrytech. V závěru akce žáci neformálně diskutovali se strážníky a policisty o možnostech represe a prevence drogové závislosti zejména mladých lidí, kteří požívají omamné a psychotropní látky, čímž si ohrožují možnosti svého budoucího uplatnění v běžném životě.

 

Za vysoce profesionální přednášky a ukázky strážníků a policistů upřímně děkujeme panu Zdeňku Urbanovi, veliteli Městské policie Litvínov a panu plk. Mgr. Tomáši Landsfeldovi, řediteli Krajského ředitelství Policie ČR Ústí nad Labem.

 Ing. Čestmír Pastyřík

statutární zástupce ředitele školy  


ve dnech 28. a 29. dubna
Automechanici a strojaři ve Škodovce

Jako každým rokem v tomto období, tak i  letos se zúčastnili žáci strojního úseku naší školy ve dnech 28. a 29. dubna, tematického zájezdu do  Mladé Boleslavi, aby se seznámili s výrobou ve ŠKODA Auto. Na prohlídku výrobního závodu pak  navazovala prohlídka ve firmě IHR Technika a instruktážní seminář ve firmě Sixta – převodovky. Žáci s pedagogickým doprovodem na parkovišti před muzeem ŠKODA Auto

 

Zájezdu se zúčastnilo 32 žáků především z řad automechaniků a zbytek byl tvořen žáky studijního oboru Mechatronik. Prohlídka byla započata v muzeu firmy a poté následovala exkurze do výroby motorů s převodovkami, lisovny, svařovny a nakonec linka konečné montáže Octávie. Po celou dobu prohlídky nás provázeli 3 průvodci, kteří nám velice poutavým způsobem přiblížili nejen celou výrobu od prvopočátku až po expedici vyrobených vozidel, ale i mnoho dalšího, co s výrobou souvisí. Po ukončení jsme odjeli do Sobotky, kde jsme dokoupili pečivo a přemístili se ubytovat na Nebákov. Po večeři jsme diskutovali u ohně a rozebírali, co vše jsme viděli. Druhý den po snídani nás čekala návštěva ve firmě IHR Technika v Kosmonosích, kde jsme viděli nejmodernější diagnostickou techniku v našem oboru. Této firmě předávají ,,špeky“ i autorizovaní prodejci v případě, že nemohou zjistit problém. Druhou naší zastávkou byla firma Sixta – převodovky, také v Kosmonosích, kde nám ukázal p. Sixta revizi současně používaných převodovek typu DSG. Na této revizi  se aktivně podílelo i několik našich žáků. Problematika je však tak rozsáhlá, že nám p. Sixta přislíbil návštěvu u nás ve škole a probrání otázky ohledně těchto převodovek.

 

 Vybaveni reflexními vestami, brýlemi a komunikačním zařízením vyrážíme do výroby. Po 13. hodině jsme nastoupili do autobusu a vyrazili zpět směrem k Mostu. Po většinu cesty jsme rozebírali poznatky, které jsme získali během těchto dvou dní. Většina žáků projevila zájem o možnost zopakování exkurze i v příštím školním roce.

Ing. Vladimír Jošek      Ing. Alexandra Krištofíková

 

Takovýto krásný koláč s logem přinesl jeden z účastníků Libor Franc

Dobrá atmosféra vládla i v autobuse po dobu cesty

Jeden z prototypů, který se nikdy nedostal do výroby (Š 1000 MB combi)


15.04.2014
Nábor nových policistů
více ZDE


Dne 3. 4. 2014 proběhlo ve sportovním Pohár Josefa Masopusta (krajské finále)

více ZDE


PARTNEŘI ŠKOLY

Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s., Most - Rada rozvoje lidských zdrojů při HSRM

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

Lokální partnerství Most

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz   seznamskol.eu

Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace: SST/15/14, 30.10.2014 09:37:52