Zobrazit menu

Termíny informační schůzky prvních roč. šk. roku 2017/2018 maturitních oborů

Lenka Cábová, Miloslava Grznárová

Termíny informačních schůzek prvních ročníků maturitních oborů školního roku 2017/2018

 

Elektrotechnika: 27. června 2017 od 16:00 hodin, učebna č. 588 

Mechanik seřizovač: 27. června 2017 od 16:00 hodin, učebna č. 588 

Bezpečnostně právní činnost: 27. června 2017 od 16:00 hodin, školní jídelna

Ekonomika a podnikání: 27. června 2017 od 16:00 hodin, učebna č. 346

Ekonomika a podnikání - Dálkové: 12. září 2017 od 14:00 hodin, učebna č. 450

Podnikání - Dálkové: 12. září 2017 od 14:00 hodin, učebna č. 487

Elektrikář - silnoproud - Dálkové: 12. září 2017 od 14:00 hodin, učebna č. 585

12.06.2017