Zobrazit menu

Realizace distanční výuky v SŠT Most

Lucie Horská, Judita Lechová

Od pondělí 5. října 2020 začal platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda ČR na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání, které se nevztahuje na praktické vyučování a praktickou přípravu či individuální konzultace, se od pondělí 5. října 2020 týká i naší školy. Vzdělávání probíhá online prostřednictvím komunikační platformy MS Teams formou synchronní či asynchronní výuky. Všichni pedagogové, kteří byli na distanční způsob výuky dostatečně připraveni, neboť Ing Radmila Krastenicsová, ředitelka školy, zajistila jejich proškolení k používání této komunikační platformy, jsou dnes nadšeni. Počáteční obavy opadly a výuka se všem jeví jako zdařilá, což potvrzují i samotní žáci, kteří se vzorně a s velkým zájmem distanční výuky účastní. I když si všichni přejeme, aby se situace dostala co nejdřív do normálního stavu, jsme velmi rádi, že se distančního vzdělávání naši pedagogové nebojí, naopak, zajímá je a hledají další cesty, jak se v používání MS Teams mohou dále zdokonalovat. Tímto všem děkujeme za výbornou spolupráci.

09.10.2020