Zobrazit menu

Projekt: Zlepšení bezpečnosti v sasko – českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností

Ing. Judita Lechová

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, je projektovým partnerem v projektu Interreg V A/2014-2020, s názvem „Zlepšení bezpečnosti v sasko – českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností“, č. projektu 100 253 277. Leadrem projektu je Policejní ředitelství v Zwickau, dalšími partnery jsou Policejní ředitelství v Ústí nad Labem, v Chemnitzu a v Karlových Varech. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a zlepšení pocitu bezpečí obyvatelstva v sasko-českém příhraničí. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, zabezpečuje na své půdě jazykové vzdělávání zástupů české i saské policie. Celkem se zde jazykově vzdělává 10 zástupců saské policie, kteří se zde učí český jazyk a 10 zástupců české policie, který se zde učí jazyk německý. Odstranění jazykové bariéry umožní zvýšit kvalitu bezpečnostní práce společných hlídek české a saské policie v příhraničí.

Jedná se zejména o společné pátrací akce týkající se  oblasti drogové kriminality, migrace, krádež aut, společné dopravní akce apod. Zástupci cílové skupiny navštěvují i studentské týmy žáků, kteří jsou do projektu také zapojeni. Společná jazyková komunikace se všem zúčastněným stranám velmi líbí a jeví se pro projektové aktivity velmi zajímavě a přínosně.

Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, který umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí a je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství.

25.07.2017