Zobrazit menu

Projekt: Učíme se cizí jazyk kombinovanou metodou

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

  

Realizace projektu zahájena k 01. 09. 2015.

Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.

 

Projekt realizován v rámci Výzvy č. 57, oblast podpory 1.1 -  Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.

 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/57.0198

Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Aktivita č. 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v německém/anglickém/francouzském jazyce formou blended learningu

Cíl: Náplní aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností v   oblasti anglického/německého/ francouzského jazyka. To vše formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning). Cílovou skupinou byli pedagogové naší školy.

Tuto aktivitu absolvovalo 6 pedagogů naší školy, z toho jeden pedagog absolvoval tuto aktivitu formou blended learningu v jazyce německém a 5 pedagogů v jazyce anglickém.

Výstup:  Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy.

Děkujeme Mgr Janě. Adamcové, Ing. Daniele Dinstpírové, Ing. Šárce Kratochvílové, Mgr. Alešovi Polatovi, Ing. Petře Polcarové a Ing. Renatě Zemánkové za účast na této aktivitě a za motivaci, kterou se snaží zkvalitnit své znalosti a dovednosti ve prospěch výuky cizích jazyků na naší škole.

Aktivita č. 4: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v německém/anglickém/francouzském jazyce formou blended learningu

Cíl: Náplní aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností v oblasti anglického/německého/ francouzského jazyka. To vše formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning). Cílovou skupinou byli žáci naší školy všech ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost.

Tuto aktivitu absolvovalo 60 žáků naší škol pod vedením zkušených pedagogů cizích jazyků. Jedna skupina žáků absolvovala formou blended learningu výuku německého jazyka, dvě skupiny žáků absolvovaly formou blended learningu výuku anglického jazyka.

Výstup: Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy.

Děkujeme Mgr. Janě. Adamcové, Ing. Renatě Zemánkové a Mgr. Alešovi Polatovi za projevenou snahu a motivaci žáků k realizací výuky cizích jazyků formou blended learningu a za jejich účast při vedení žáků v rámci realizace této aktivity.

Související odkazy: www.msmt.cz, www.op-vk.cz

31.12.2015