Zobrazit menu

Projekt: KOMPETENCE 4.0

Ing. Judita Lechová, Ing. Jiří Vavřík

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0

Ústecký kraj je zapojen do realizace projektu KOMPETENCE 4.0. - mapování budoucích kompetencí, jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce, CZ.03.1.54/0.0./0.0. /15_122/0010231.  Do projektu jsou dále zapojeny školy a firmy s působností ve Středočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, mezi nimi i naše škola. Informace o projektu a jeho postupu naleznete v článcích níže:

29.11.2021