Zobrazit menu

Přednášky městské policie Most

Ing. Eliška Angelov

Od měsíce září až do prosince se žáci naší školy oboru Bezpečnostně právní činnost budou účastnit preventivních přednášek Městské policie v Mostě. Přednášky pro žáky připravili Mgr. Bc. Vlastimil Litto, DiS. a str. Bc. Lucie Švábová, preventisté a tiskový mluvčí Městské policie Most.

První ročníky mají přednášky na téma “Činnost městské policie“. Poznají rozdíl mezi městskou a státní policií. Vyslechnou si výhody i nevýhody práce u policie. A dozví se mnoho zajímavostí ze zážitků z policejní práce.

Žáci druhých ročníků budou mít přednášky na téma “Kybersvět není jen zábava“. Dozví se zajímavé informace o tom, jak se chovat v tísňových situacích, kde vyhledat odbornou pomoc, na koho se obrátit a také jak těmto nebezpečným situacím předcházet.

Třetí ročníky potom čekají přednášky na téma „Správná komunikace – cesta k úspěchu“. Této přednášky se zúčastní i třída VSE1.

Čtvrté ročníky se budou během přednášek připravovat k maturitě, a to díky tématu “Právo a pořádek“.

Věříme, že přednášky budou pro naše žáky jako každý rok velmi přínosné a rádi bychom poděkovali Mgr. Bc. Vlastimilu Littovi, DiS. a str. Bc. Lucii Švábové za jejich vstřícnost, ochotu a věnování se našim žákům při zodpovídání nejrůznějších dotazů. Děkujeme! Vždy se těšíme.

01.11.2021