Zobrazit menu

Partnerství mezi SŠT a Vršanskou uhelnou a.s.

Vedení školy

Dne 17. února 2021 došlo k podpisu „Deklarace o partnerství“ mezi SŠT Most, p.o. a Vršanskou
uhelnou a.s. v rámci projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření
pro vymezení požadavků trhu práce – CZ.03.1.54/0.0/0.0./15_122/0010231 – Kompetence 4.0“.
Deklaraci stvrdili svým podpisem za SŠT Most ředitelka školy Ing. Radmila Krastenicsová a za
Vršanskou uhelnou a.s. generální ředitel Ing. Petr Lenc. Během schůzky padla i další témata k budoucí
spolupráci.

17.02.2021