Zobrazit menu

Odborné přednášky expertů z PČR

Ing. Eliška Angelov

Rádi bychom poděkovali expertům z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje za odborné přednášky. Především mjr. Mgr. Ivu Dunovskému, vedoucímu odboru kriminalistické techniky a expertiz KŘP a dále pak kpt. Mgr. Petře Venkrbcové a kpt. Mgr. Michalu Mikšovskému, LL.M..

Žáci 3. a 4. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost se ve dnech 8. února 2022, 11. února 2022 a 17. března 2022 zúčastnili odborných přednášek zástupců PČR. Přednášky byly na téma:

  • Kriminalistická stopa, ohledání místa činu a dokumentace místa činu
  • Daktyloskopie
  • Trasologie

náhled do přednášky Daktyloskopie

V úvodu přednášky byl vysvětlen pojem dkt. a dále byli žáci seznámeni s průkopníky této metody, zákony dkt., způsobem zanechání dkt. stop, se vzory dkt. klasifikace a zvláštnostmi ve tvarech, způsobem srovnávání dkt. stop pomocí markantů (zvláštností) za pomoci komparačního přístroje.

Žákům byl představen programu AFIS, který dokáže vyhodnotit 20 nejpodobějších otisků potenciálního pachatele, se způsobem zajištění dkt. stop pomocí dkt. fólie, dkt. prášků různého druhu dle materiálu, na kterém se dkt. stopa nachází.

(zpracovala Mgr. Lenka Malá)

 

Přednášky byly pro žáky velmi zajímavé a přínosné. Veškeré získané informace určitě využijí v předmětu kriminalistika a při odborné praxi s PČR Ohledání místa činu. Získané vědomosti rozhodně také využijí při konání maturitní zkoužky. Expertům velice děkujeme. Jejich přednášky upoutali pozornost našich žáků, kteří získali mnoho cenných a praktických informací. Žákům obohatili jejich vzdělávací program o mnohé poznatky, fotografie a ukázky z praxe. Prezentace byly pečlivě připravené a od žáků kladně hodnocené.

Za Váš přístup a ochotu velice děkujeme a věříme, že se v následujícím školním roce opět se zástupci z PČR setkáme.

21.03.2022