Zobrazit menu

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

Ing. Radmila Krastenicsová

Dle pokynů MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021“ a „Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021“ pokračuje teoretická výuka pro žáky denní a dálkové/kombinované formy vzdělávání v období od 10. 5. 2021 formou distanční online výuky. Praktická výuka bude realizována prezenční formou ve škole a na odborných pracovištích dle upraveného rozvrhu.

Nadále je povoleno:

  • skupinové konzultace pro žáky závěrečných ročníků,
  • individuální konzultace žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání,
  • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
  • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle mimořádného opatření.

Při jakékoliv aktivitě či přítomnosti žáků, studentů, učitelů a dalších osob ve škole je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu „Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s COVID-19„, „Manuál k testování ve školách„, „Mimořádné opatření k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeníchve znění mimořádného opatření ze dne 12. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 22. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 30. 4. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 7. 5. 2021ve znění mimořádného opatření ze dne 10. 5. 2021„. 

Žádáme žáky a studenty, aby průběžně sledovali aktuální rozvrhy v suplování a informace v třídních e-mailech.

 

Ing. Radmila Krastenicsová

ředitelka školy

16.05.2021