Zobrazit menu

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Ve dnech 21. 9. až 23. 9. 2016 se vyučující matematiky Mgr. Alena Bulová, Ing. Jana Bělíková, Ing. Antonín Novák, Mgr. Jiřina Rychtářová a Ing. Šárka Šumová zúčastnili celostátního setkání učitelů matematiky SŠ v Pardubicích, které se koná vždy po dvou letech.

Cílem letošního setkání bylo:
  1. seznámit účastníky s výsledky státní maturity 2016 a porovnat je s minulými roky
  2. ukázat na nedostatky ve znalostech žáků,
  3. informovat o povinné maturitní zkoušce z matematiky ve školním roce 2020/21 pro žáky všech SŠ (výjimka jen pro konzervatoře a umělecky zaměřené školy),
  4. informovat o povinných přijímacích zkouškách na SŠ od školního roku 2016/17 a kritériích pro přijetí,
  5. blok přednášek zaměřených na historii matematiky (od starého Egypta po Maďarsko 19. století),
  6. blok přednášek zaměřených na geometrii a propojení algebry a geometrie,
  7. blok přednášek zaměřených na kombinatoriku.

Zajímavou informací z Cermatu bylo ujištění, že po zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky na všech typech škol se neúspěšnost zvýší z 23% na maximálně 25% až 28%, což plně odpovídá intelektuální úrovni žáků, kteří se hlásí na SŠ. Mnozí z nich totiž přeceňují své schopnosti a při MZ, kde musí prokázat komplexní znalosti a dovednosti, pak neuspějí. Množství učiva a jeho aplikace je nad jejich schopnosti. Toto tvrzení je také podpořeno výsledky zkušebních přijímacích zkoušek, kdy teoretická hranice pro přijetí na střední školu byla stanovena na 30%. Na školy však jsou přijímáni žáci s menší úspěšností. Z nich jsou pak ve většině případů neúspěšní maturanti.

Setkání matematiků nás obohatilo o nové poznatky z historie a o netradiční metodické postupy výkladu středoškolského učiva. Zároveň jsme měli možnost porovnat úroveň žáků naší školy s úrovní žáků na ostatních školách stejného typu. Došlo ke shodě v konstatování, že příčinou neúspěchu u maturitní zkoušky je nedostatečná příprava žáků do hodin a jejich neochota věnovat volný čas na řešení úloh.

 

Citace:

 

„Těžko na cvičišti, lehko v boji.“

„Metla, vyhání žáky z pekla.“

„Vždy se směji, když někdo říká, že není chytrý na matematiku, ale že je chytrý na dějepis nebo na cokoliv jiného. Smutná pravda je, že kdo není chytrý na matematiku, není chytrý vůbec.“

Miloš Čermák

 

„Matematika je nejsnazší studium. Je pouze chybou lidí, že málo přemýšlejí.“

Jindra Petáková

 

„Pět ze čtyř lidí má problémy se zlomky.“

Steven Wright

 

Mgr. Jiřina Rychtářová

Předseda předmětové komise přírodovědné vědy  matematika, fyzika, chemie, ekologie

23.09.2016