Zobrazit menu

Beseda ÚP Most

Mgr. Andrea Hříbalová

Beseda ÚP Most

Ve čtvrtek 3. 3. 2022 se žáci 4. ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili besedy ÚP na téma: „Trh práce“, která se výjimečně konala v prostorách SŠT.

 • se základními informacemi o vzniku, postavení a významu ÚP ČR,
 • nezaměstnaností, jejími příčinami, vývojem a důsledky se zaměřením na Ústecký kraj,
 • vzdělanostní strukturou obyvatelstva,
 • nejčastěji poptávanými profesemi na trhu práce,
 • způsoby hledání práce,
 • statistikou nezaměstnaných absolventů dle jednotlivých oborů se zaměřením na Ústecký kraj,
 • minimální a zaručenou mzdou, průměrnou mzdou v národním hospodářství, statistikou výdělků a rozdíly mezi muži a ženami,
 • řešením nezaměstnanosti – aktivní politikou zaměstnanosti,
 • sociálním systémem – dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze, příspěvky osobám se zdravotním postižením

žáci dále:

 

 • zhlédli videoukázku k pracovněprávním vztahům, přijímacímu pohovoru, finanční gramotnosti,
 • získali praktické informace z pracovněprávní oblasti,
 • seznámili se s možností práce v zahraničí (EURES)

04.03.2022