Zobrazit menu

Testování žáků na přijímacích a maturitních zkouškách

Vedení školy

(podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, čj. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN a čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, které s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak, že povinnost testování se vztahuje na osobní přítomnost na přijímacích a maturitních zkouškách.

 

Testování pro účely přijímacích zkoušek:

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek:

  1. Doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od pozitivního testu.
  2. Doklad o negativním testu z testovacího místa, který není starší než 7 dní.
  3. Certifikát MZČR o provedeném očkování, od aplikace 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Zda může uchazeč vykonat přijímací zkoušku, zkontroluje zadavatel.

 

Testování pro účely praktické a písemné maturitní zkoušky – termín 10. – 13. 5. 2021

Testování provedou TU v pátek 7. 5. 2021 (testování žáků nelze provést v den konání zkoušky). TU zaznamenají průběh testování do tabulky, ze které bude zřejmé, je-li žák negativní nebo pozitivní. Pokud bude žák pozitivní, TU mu o pozitivním výsledku vystaví potvrzení. Žák je povinen ihned opustit školu a nahlásit tuto skutečnost svému praktickému lékaři.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu před praktickou a písemnou maturitní zkouškou:

  1. Doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od pozitivního testu.
  2. Doklad o negativním testu z testovacího místa, který není starší než 7 dní.
  3. Certifikát MZČR o provedeném očkování, od aplikace 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Zda může uchazeč vykonat praktickou a písemnou zkoušku, zkontroluje TU.

 

Testování pro účely DT – termín 24. – 26. 5. 2021

Testování provedou TU v pátek 21. 5. 2021 (testování žáků nelze provést v den konání zkoušky). TU zaznamenají průběh testování do tabulky, ze které bude zřejmé, je-li žák negativní nebo pozitivní. Pokud bude žák pozitivní, TU mu o pozitivním výsledku vystaví potvrzení. Žák je povinen ihned opustit školu a nahlásit tuto skutečnost svému praktickému lékaři.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu před praktickou a písemnou maturitní zkouškou:

  1. Doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od pozitivního testu.
  2. Doklad o negativním testu z testovacího místa, který není starší než 7 dní.
  3. Certifikát MZČR o provedeném očkování, od aplikace 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Zda může uchazeč vykonat praktickou a písemnou zkoušku, zkontroluje TU.

 

Zadavatelé a učitelé vykonávající dohled u MZ se otestují u ZŘTV – STES nebo ZŘTV – EKO v den konání příslušné zkoušky 30 minut před jejím zahájením.

 

TU si vyzvednou v den testování testy na sekretariátu ředitelky školy.

 

Zpracovali:

Ing. Markéta Vintrová, ZŘTV – EKO

Ing. Bc. Tomáš Kučera, ZŘTV – STES

16.04.2021