Zobrazit menu

Testování ve škole od 17. 1. 2022

Ing. Radmila Krastenicsová, ředitelka SŠT

Na základě mimořádného opatření MZČR probíhá každé pondělí screeningové testování žáků.

Po celou dobu přítomnosti až do negativního výsledku testu musí mít žáci předepsanou ochranu dýchacích cest.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Pokud bude zachycen žák s pozitivním výsledkem testu, bude odeslán domů. Jeho povinností je podrobit se konfirmačnímu PCR testování na základě SMS, kterou obdrží z centrálního systému. Žák (popř. zákonný zástupce) musí informovat o výsledku PCR testu školu!

Žáci, kteří nebyli v čase testování ve škole, se podrobí testování neprodleně při příchodu do školy na studijním oddělení žáků.

17.01.2022