Zobrazit menu

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Ing. Markéta Vintrová

Ve dnech 3. 2. – 6. 02. 2022 se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěž proběhla online formou prostřednictvím KAHOOT. Olympiády se zúčastnilo celkem 14 žáků z celé naší školy. Vítěznou trojicí se stali žáci Silvio Novák z BP 3A, který zvítězil, druhý Daniel Sporer z INT 3 a na třetím místě Michal Výdurek z BP 3A. Vítězové pak byli oceněni diplomem a malou odměnou.

Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Tým učitelů NJ:

Mgr. Jana Adamcová, Soňa Bastyánová, Ing. Andrea Ondrejková a Ing. Markéta Vintrová

04.03.2022