Zobrazit menu

Podpis nové dohody s Ministerstvem vnitra

Naše škola podepsala v úterý 7. května 2024 novou dohodu o poskytování středního vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, která má klíčový vliv na vývoj kvality vzdělávacích programů a přípravu budoucích generací pracovníků v oblasti bezpečnostních sborů ČR. ...

Tato dohoda je důležitým krokem směrem k posílení spolupráce mezi Ministerstvem vnitra a Střední školou technickou. Zahrnuje nové směry ve vzdělávání, které reflektují aktuální potřeby integrovaného záchranného systému. Naše škola přináší nové myšlenky do vzdělávacího prostředí a je podporována partnery jednotlivých bezpečnostních složek, kteří pomáhají našim žákům především v praktickém vyučování.

 

Děkujeme Ing. Bc. Luďkovi Michálkovi, Ph.D., řediteli odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání a Mgr. Bc. Václavu Jarýmu vedoucímu oddělení policejního vzdělávání a autorizací za příjemnou návštěvu. Věříme, že obor Bezpečnostně právní činnost bude na naší škole i nadále vzkvétat.

09.05.2024